POZnań

Kwantowa moc obliczeniowa dostępna w Poznaniu

Komputer kwantowy  Foto: materiały prasowe / IBM /Graham Carlow

W Poznaniu powstanie pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej hub kwantowy. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS), afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, dołącza do sieci IBM Quantum Network i wspólnie z polskimi naukowcami oraz IBM będzie rozwijać technologie obliczeń kwantowych i ich zastosowań.

Świat się zmienia, a cyfryzacja i internet prowadzą do niespotykanego w historii przyspieszenia tego procesu. Dotyczy to także naszego kraju. Przez lata obserwowaliśmy Zachód, próbując zmniejszyć dystans, dzielący nas od tamtejszych rozwiązań biznesowych i naukowych. Dzisiaj możemy być nie tylko w pewnych obszarach najlepsi, ale nawet pierwsi – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Gratuluję przedstawicielom rządu, nauki, biznesu i samorządu współpracy, dzięki której udało się doprowadzić do dzisiejszego wydarzenia. Bo tylko współdziałanie, wielkie marzenia, wizja i determinacja mogą nam w następnych latach dać przewagę nad innymi. Możemy być dumni, że to Poznań po raz kolejny jest miejscem, w którym coś się zaczyna. A nie mam wątpliwości, że zaczyna się coś wielkiego – podkreśla prezydent. 

Projekty będą realizowane we współpracy z pozostałymi węzłami światowego ekosystemu IBM Quantum Network.

Komputery kwantowe pozwolą przeprowadzić najbardziej skomplikowane, wieloczynnikowe i wieloparametryczne symulacje w złożonych oraz dynamicznych procesach z zakresu inżynierii materiałowej oraz nauk o życiu, w tym chemii i biomedycynie oraz innowacji w przemyśle farmaceutycznym.

W PCSS prowadzi się od wielu lat prace badawczo-rozwojowe w zakresie obliczeń kwantowych oraz komunikacji kwantowej. To zadecydowało o powierzeniu tej jednostce roli organizacji dostępu do komputera kwantowego dla polskich zespołów naukowych.

Polska należy do krajów, które wnoszą istotny wkład w rozwój technologii kwantowych na świecie. Obliczenia kwantowe stanowią znaczną część tego dorobku, a poza nim należy odnotować stosowane w praktyce systemy komunikacji kwantowej oraz podsystemy elektroniczne wykorzystywane do przemysłowych zastosowań technologii kwantowych. Uruchomienie IBM Quantum Hub w Polsce to przełomowy krok w kierunku rozszerzenia naszego ekosystemu kwantowego.

Współpraca z IBM pozwoli PCSS na przeprowadzanie nowych odkryć w zastosowaniach dla obliczeń kwantowych, które mogą ostatecznie pomóc w pokonywaniu wyzwań związanych z tworzeniem nowych materiałów lub leków – mówi Marcin Gajdziński, Dyrektor Generalny IBM Polska.

Przełomowym momentem w trwającym od niemal roku procesie uzyskania dostępu do komputera kwantowego, były ustalenia, jakie zapadły w listopadzie 2021 roku, na konferencji IMPACT w Poznaniu. Uzyskano wówczas dla tej inicjatywy poparcie ministra Janusza Cieszyńskiego i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przedsięwzięcie PCSS sfinansowane będzie dotacją celową Prezesa Rady Ministrów ze środków będących w dyspozycji Ministra Cyfryzacji.

Poznań współpracuje z PCSS od 1996 roku. Wówczas podpisano porozumienie, które jako pierwsze w Polsce miało na celu wspólne tworzenie społeczeństwa informacyjnego. Dwa lata później uruchomiono internetowy serwis Miasta Poznania, czyli Miejskiego Informatora Multimedialnego (MIM). Poznań łączy z PCSS umowa Partnerstwa Publiczno Publicznego, dzięki której wspólnie tworzą i rozwijają nowe multimedialne serwisy informacyjne. W 2021 roku PCSS we współpracy z Biurem Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa wdrożył szereg usług w procesie transformacji cyfrowej. 

Przy okazji podpisania umowa na uruchomienie huba UAM oraz Politechnika Poznańska podpisały wraz z firmą IBM list intencyjny w sprawie utworzenia kierunków studiów związanych z informatyką kwantową.

Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe / IBM /Graham Carlow

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz