Aglomeracja

Kto chętny na wolontariat w Urzędzie Wojewódzkim?

Urząd Wojewódzki w Pozaniu  Foto: fp

Rusza nabór do 17.ej edycji „Wolontariatu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim”. Tym razem przygotowanych zostało 34 miejsca pracy dla wolontariuszy w 9 różnych jednostkach organizacyjnych.

Najwięcej 7 miejsc czeka na wolontariuszy w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, po 5 w Biurze Organizacyjno-Administarcyjnym, Wydziale Polityki Społecznej oraz Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Chęć przyjęcia wolontariuszy po raz kolejny zgłosiły komórki, których oferty cieszyły się dużym zainteresowaniem w poprzednich edycjach (m.in. Wydział Finansów i Budżetu czy Wydział Infrastruktury i Rolnictwa). Jak w każdej
z dotychczasowych edycji ofertę dla wolontariuszy przedstawił Oddział Postępowania Mandatowego oraz Archiwum Zakładowe.

Rekrutacja programu „Wolontariat w WUW” trwać będzie do środy 28 października. Do tego dnia kandydaci zainteresowani udziałem w programie mogą przesyłać swoje zgłoszenia (CV i wypełniony formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest pod adresem www.poznan.uw.gov.pl) mailem na adres: wolontariat@poznan.uw.gov.pl.

Po zakończeniu rekrutacji z wybranymi kandydatami przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne, w których wyłonione zostaną osoby, które 9 listopada rozpoczną udział w programie.

Program Wolontariat w WUW realizowany jest w urzędzie od 2007 r. W ramach 16 dotychczasowych edycji uczestniczyło w nim łącznie 422 wolontariuszy, którzy wybrani zostali spośród ponad 3000 kandydatów. Kilkunastu wolontariuszy podjęło później pracę w urzędzie.

Korytarze Urzędu Wojewódzkiego

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz