Aglomeracja

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – poznańskie statystyki

Mapa zagrożeń  Foto: KGP

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje na terenie Wielkopolski od września ubiegłego roku. Od tamtej pory mieszkańcy Poznania i powiatu poznańskiego za najczęściej uciążliwe zjawisko w ich miejscu zamieszkania wskazywali nieprawidłowe parkowanie.

Sygnały naniesione na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa policjanci sprawdzają i weryfikują każdego dnia. KMZB na terenie województwa wielkopolskiego funkcjonuje od września ubiegłego roku. Od tamtej pory poznańscy policjanci odczytali od mieszkańców Poznania i powiatu poznańskiego blisko 4 tysiące zgłoszeń, wskazanych przez obywateli jako te, które są według nich niebezpieczne i wymagają interwencji Policji. 1020 zgłoszeń zostało przez poznańskich funkcjonariuszy potwierdzonych. Wiele sygnałów podlega nadal weryfikacji, a patrole kontrolują dane miejsce kilka razy.

Spośród nich najwięcej dotyczyły nieprawidłowego parkowania, przekraczania dopuszczalnej prędkości, a także spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. Kilkaset zgłoszeń dotyczyło także złej organizacji ruchu i niewłaściwej infrastruktury drogowej. Dlatego też, działając w tym zakresie, policjanci kierowali pisma do zarządców dróg, celem sprawdzenia i w razie potwierdzenia, usunięcia nieprawidłowości.

Policjanci przypominają, że każdy obywatel może mieć wpływ na bezpieczeństwo w swojej okolicy i podzielić się swoimi postrzeżeniami. Wystarczy odwiedzić Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, która znajduje się na każdej stronie internetowej Policji.

To narzędzie pozwala na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie oraz przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali, a także rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Korzystając z Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa pamiętajmy jednak, że w nagłych wypadkach, które wymagają natychmiastowej interwencji nadal powinniśmy dzwonić na numery 997 lub 112.

Mapę znajdziesz – tutaj.

Użyte w artykule zdjęcia: KGP

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz