BizNews

Korekta Komputronika – mniejszy zysk

Wojciech Buczkowski - Prezes Zarządu Komputronik  Foto: Komputronik

Wojciech Buczkowski - Prezes Zarządu Komputronik Foto: KomputronikPoznańska firma Komputronik ogłosiła właśnie swoje wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały roku obrachunkowego. Choć wzrosły przychody spółki handlującej między innymi sprzętem komputerowym, to mocno skurczyły się zyski, bo z ponad 14.000.000 do zaledwie 1.240.000 złotych.

W wydanym komunikacie Komputronik obniżył prognozy za cały rok obrachunkowy z planowanych 7.300.000,00 zysku netto do 2.300.000,00 złotych.

Zarząd spółki korektę tłumaczy odmienną od założeń prognoz sytuacją makroekonomiczną, zmniejszeniem marż w związku ze zmianą polityki cenowej co pociągnęło za sobą zmniejszenie zysków o 1.200.000 złotych. kolejnym powodem słabszych od planowanych wyników jest zdaniem Zarządu brak realizacji kilku ważnych kontraktów Działu Biznesowego (-1.500.000,00 zł).

Wpływ na tak słabe wyniki miało także między innymi zamrożenie lub przesuniecie realizacji niektórych kontraktów w związku z obecną sytuacją makroekonomiczną, oraz dodatkowe koszty związane ze zmianą warunków realizacji istotnego kontraktu.

Prognoza będzie monitorowana na bieżąco poprzez kontrolę wykonania zaprojektowanego budżetu, ewentualna aktualizacja prognozy wyników finansowych na 2012 rok obrotowy zostanie przekazana do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego – wyjaśnia w swoim komunikacie Zarząd Komputronika.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz