Aglomeracja

Konsultacje w sprawie map zagrożeń bezpieczeństwa

Poszukiwania Ewy Tylman w centrum Poznania / policja  Foto: lepszyPOZNAN.pl / Karolina Kiraga

W Poznaniu jak i całym powiecie trwają aktualnie konsultacje w sprawie tworzonej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Pierwsza mapa, która powstanie, będzie pokazywać statystyki dot. poprzedniego roku. Spotkania mają trwać do końca lutego.

Jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka żyjącego w społeczności, jaką jest m.in. miasto, w którym mieszka, jest poczucie bezpieczeństwa. Dlatego ważne jest, by tworzyć narzędzia, które pozwolą na sprawdzenie oraz ukazanie mieszkańcom, zarówno skali i rodzaju zagrożeń, jak i instytucji zapewniających porządek i bezpieczeństwo.

Poznańska policja podjęła decyzję o stworzeniu map zagrożeń bezpieczeństwa, które będą zawierać informacje o wypadkach drogowych, przestępstwach i innych wykroczeniach. Takie działania mają w przyszłości zagwarantować właściwe rozlokowanie odpowiednich służb, by zapobiec kolejnym występkom.

Dla ułatwienia społecznościom lokalnym dostępu do map, będą one prezentowane na stronach internetowych policji.

Szczegółowe informacje dotyczące miejsc konsultacji znajdziemy na stronie wielkopolskiej policji.

W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa w konsultacjach, można kontaktować się ze szkiełami* drogą mailową. Na adres e-mail: naczelnik.wprew.poznan@po.policja.gov.pl mieszkańcy mogą wysyłać swoje sugestie, które będą miały wpływ na ostateczny kształt mapy zagrożeń dla naszego regionu.

* szkieł to po poznańsku policjant

Lokalne mapy zagrożeń

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz