Aglomeracja

KALENDARIUM POZNAŃSKIE – 17.IV

Zapraszamy do KALENDARIUM POZNANIA   Foto:

17 KWIETNIA Słońce w znaku Barana

Muzułmańskie Święto Ofiarowania – uznane jako jedno ze świąt Organizacji Narodów Zjednoczonych, proklamowane przez Zgromadzenie Ogólne NZ

Święto narodowe Syrii; rocznica proklamowania niepodległości w 1946

Kiribati – Narodowy Dzień Zdrowia

Samoa – Święto Flagi

Urodzeni 17 kwietnia to porządni partnerzy życiowi. Są inteligentni i poważnie traktują swoje obowiązki. Oni najlepiej wiedzą jak należy dążyć do wybranego celu. Jeżeli są przekonani o jego słuszności wówczas nie brak im wytrwałości. W stosunku do bliźnich są dobrzy i serdeczni, chętnie służą im swoją pomocą, radą i wspomagają materialnie. Wadą ich jest niecierpliwość oraz zbytnia gorliwość.

Patronem dnia jest św. Anicet, papież. Kierował Kościołem w 2. połowie II w. (zmarł w 164 r.). Pochodził z Syrii. Był jednym z nielicznych następców św. Piotra, który w tamtych czasach nie otrzymał palmy męczeństwa.

Kościół wspomina także w tym dniu św. Eliasza i jego Towarzyszy. Zamęczeni zostali w 856 r. w Kordobie z rozkazu władcy muzułmańskiego Mohameda.

W liturgii tego dnia wspomina się również św. Roberta, opata (1024-1111). Już jako członek zakonu oo. benedyktynów założył klasztor w Citeaux (Burgundia), który dał początek nowej rodzinie zakonnej – Cystersów. Ważnym zadaniem nowego zgromadzenia było krzewienie kultury materialnej.

Imieniny obchodzą: Anicet, Klara, Robert, Rudolf

Anicet to po grecku niezwyciężony, imię greckie, imię nosił to jeden z papieży

Klara to imię łacińskie utworzone ze słowa clarus – jasny, donośny, sławny. Klara jest kobietą gospodarną i zaradną. Potrafi kierować ludźmi, ponieważ ma umiejętność wyzwalania z nich najlepszych cech i postaw. W życiu jest dyplomatką, umie dogadać się ze wszystkimi, nawet z ludźmi jej wrogimi.

Robert to także niemiecki Rupprecht, to połączenie dwu wyrazów oznacza jaśniejący sławą, chwałą, imię pochodzenia gernańskiego. Podobne znaczenia ma też imię Rudolf.

Robert to imię ludzi energicznych, mających duże zdolności do kierowani innymi. Robert to znawca psychiki ludzkiej, a zna ją zarówno z teorii, jak i z praktyki. Umie bowiem obserwować ludzi i świat, a w razie potrzeby chętnie służy innym pomocą. Swoim wyglądem zewnętrznym przyciąga innych i zachęca do kontaktów. Jest oddany żonie i dzieciom, ceni życie rodzinne, nie lubi podróży.

Rudolf to mężczyzna zmysłowy. Lubi kobiety i z reguły ma szerokie kontakty towarzyskie i przyjacielskie. Ceni pieniądze i dobre interesy, z zawodu jest najczęściej handlowcem lub przemysłowcem. Jest skłonny do depresji. Rudolf uwielbia pochwały, a każda uwaga od jego adresem może całkowicie zdruzgotać jego charakter.

Cytaty na dziś:

Zdrowy rozsądek może zastąpić prawie każdy stopień wykształcenia, ale żadne wykształcenie nie zastąpi zdrowego rozsądku. Arthur Schopenhauer

Wielu ludzi nie wie, co robić z rękami, wtedy chwyta za pióro i pisze. Francois de La Rochefoucauld

Omnia orta occidunt et aucta sensecunt – wszystko, co powstało, ginie, a co wzrosło, starzeje się. Salustiusz (Caius Sallustius Crispus, 86 – 35 p.n.e.)

KALENDARIUM POZNANIA 2KALENDARIUM POZNAŃSKIE

1444 Król Władysław III (Warneńczyk, w Budapeszcie) znosi opłaty targowe pobierane bezprawnie na targu poznańskim przez tamtejszych starostów generalnych.

1865 Urodziła się Urszula (Julia Maria) Ledóchowska, błogosławiona, założycielka. Zgromadzenia Sióstr Serca Jezusa Konającego. Powszechnie ceniono ją i szanowano za poświęcenie dla innych (zwłaszcza dzieci) oraz pogodę ducha, którą sama uznawała za świadectwo więzi z Chrystusem. Gdy umarła podczas wizyty w Rzymie, mówiono, że “zmarła święta”. 20 czerwca 1983 w Poznaniu Jan Paweł II beatyfikował matkę Urszulę, a 18 maja 2003 w Rzymie kanonizował. W 1989, w pięćdziesiątą rocznicę śmierci zachowane od zniszczenia ciało błogosławionej Urszuli zostało przewiezione z Rzymu do Pniew i złożone w kaplicy domu macierzystego.

1867 Po uchwaleniu konstytucji Związku Północnoniemieckiego nie uwzględniającej żądań polskich o umieszczenie w niej paragrafu mówiącego o odrębności prowincji poznańskiej posłowie polscy złożyli mandaty. Według konstytucji król pruski został przewodniczącym, a premier Prus kanclerzem Związku, natomiast jego organami ustawodawczymi miały być pochodzący z wyborów parlament (Reichstag) i mianowana przez rządy państw sfederowanych Rada Związkowa (Bundesrat), odgrywająca rolę izby wyższej. Po uchwaleniu konstytucji parlament rozwiązano i na dzień 31 VIII 1867 r. ogłoszono nowe wybory, teraz już do parlamentu Związku Północnoniemieckiego.

1880 Henryk Sienkiewicz czytał w Poznaniu fragmenty noweli „Za chlebem”.

1914 Urodził się Józef Burszta, polski etnolog, socjolog, historyk, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza (zm. 1987). Twórca redakcji Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga, związany również z Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie oraz członek Stronnictwa Ludowego. W badaniach etnograficznych postulował metody socjologiczne, wprowadził rozróżnienie terminów folklor i folkloryzm, w polskiej kulturze rozróżniał 3 nurty: miejski, chłopski i szlacheckofeudalny. Negatywnie nastawiony do działalności władz PRL-u na wsi, szczególne zagrożenie widział w roli Państwowych Gospodarstw Rolnych. W celu odbudowy tożsamości lokalnej postulował zbudowanie etosu opartego o własny region (wytworzenie Małych Ojczyzn). Jego prochy zostały złożone na cmentarzu junikowskim w Poznaniu, a jego nazwiskiem nazwano ulicę na poznańskim Świerczewie oraz salę wykładową w Collegium Historicum.

1919 Prezydentem i nadburmistrzem Poznania został Jarogniew Drwęcki.

1945 Powstanie Miejskiego Teatru Marionetek w Poznaniu.

1951 W Poznaniu zmarł Adam Skałkowski, polski historyk, profesor Uniwersytetu Poznańskiego. (ur. 1877). Zajmował się historią Polski XVIII i XIX wieku. Pewne kontrowersje budziły jego odważne poglądy na Polskę końca XVIII wieku; Skałkowski krytykował Kościuszkę, był natomiast obrońcą króla Stanisława Augusta. Będąc wykładowcą Uniwersytetu Poznańskiego, przeszczepiał zamiłowanie do biografistyki swoim seminarzystom. Powstało wiele prac pod jego okiem będących biografiami Wielkopolan.

1963 Urodził się Ryszard Grobelny, ekonomista, prezydent Poznania od 1998 r.

1977 Zmarł Roman Drews jeden z najwybitniejszych chirurgów polskich XX wieku, kontynuator poznańskiej szkoły chirurgicznej prof. Antoniego Jurasza jr. profesor (ur. 1908).

Zdarzyło się 17 kwietnia

1388 Papież Urban VI, mimo intryg i oszczerstw ze strony Krzyżaków i Habsburgów, przesłał do króla Władysława Jagiełły odręczny list nazywając monarchę najbardziej chrześcijańskim władcą. W tym samym czasie sąd papieski w Rzymie odrzucił żądanie Wilhelma unieważnienia małżeństwa Jadwigi z Jagiełłą.

1492 Krzysztof Kolumb otrzymał od Ferdynanda II Katolickiego i Izabeli I Katolickiej zadanie znalezienia zachodniej drogi do Azji.

1521 Martin Luther otrzymał ekskomunikę po tym jak publicznie spalił bullę wydaną przez papieża Leona X.

1524 Żeglarz Giovanni Verrazano odkrył zatokę Nowego Jorku.

1704 John Campbell wydał w Bostonie pierwszą amerykańska gazetę.

1794 Insurekcja warszawska pod wodzą Jana Kilińskiego – oswobodzono miasto z wojsk rosyjskich.

1796 Urodził się Stanisław Jachowicz, bajkopisarz i pedagog, jeden z pionierów polskiej literatury dziecięcej, autor m.in. wiersza „Chory kotek”.

1860 Niedaleko Farnborough w angielskim hrabstwie Hampshire miała miejsce pierwsza walka bokserska o tytuł mistrza świata. Naprzeciw siebie stanęli: Brytyjczyk Tom Sayers i Amerykanin John Heenan. Po 12-rundowym pojedynku sędziowie ogłosili remis.

1875 Sir Neville Chamberlain wynalazł nową formę gry w bilard nazwną “Snooker”.

1892 Car wydał ukaz zabraniający pod surowymi karami tajnego nauczania w języku polskim na ziemiach litewsko-ruskich, zagarniętych w I i II rozbiorze.

1894 Urodził się Nikita Chruszczow, radziecki polityk, działacz międzynarodowego ruchu robotniczego, pierwszy sekretarz KPZR w latach 1953-64. Z wykształcenia tokarz, ślusarz.

1924 Z połączenia trzech spółek filmowych Metro, Goldwyn & Louis B Mayer powstała Wytwórnia MGM.

1930 W ramach Gruzińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej wydzielono autonomiczną Abchazję.

1943 Urodził się Robert de Niro – amerykański aktor i reżyser. Znany z filmów: “Łowcy jeleni”, “Taksówkarz”, “New York, New York”, “Przylądek strachu”, “Misja”, sam wyreżyserował “Prawo Bronxu”.

1948 Urodził się w Czechosłowacji Jan Hammer. Po emigracji w 1968 r. do USA okrzyknięto go nadzieją pianistyki jazzowej. Grał m.in. w Mahavishnu Orchestra. Jest twórcą tematu przewodniego do filmów “Gliniarz z Beverly Hills”, „Miami Vice” – (1985) oraz “Crockett’s Theme” (1987).

1951 Urodził się Paweł Śpiewak, polski socjolog, historyk idei, publicysta, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, poseł na Sejm.

1952 Urodził się Robert Gliński, reżyser. Twórca takich filmów jak: “Niedzielne igraszki”, “Rośliny trujące”, “Łabędzi śpiew”, “Cześć, Tereska”, filmów dokumentalnych i spektakli w teatrze telewizji.

1954 Urodził się Apoloniusz Tajner, polski trener skoków narciarski, prezes PZN.

1955 Urodził się Jan Borysewicz, gitarzysta, lider i wokalista grup Lady Pank i Jan Bo, a wcześniej członek grup Apokalipsa, Budka Suflera i Breakout.

1960 W wypadku samochodowym podczas tourne w Anglii zginął Eddie Cochran, amerykański muzyk. Miał 22 lata. Przedstawiciel białego nurtu we wczesnym rock and rollu. Reprezentował styl rockabilly wywodzący się z muzyki country. Jego wielki przebój Summertime Blues stał się wiodącym utworem nie tylko stylu muzycznego zwanego rockkabilly lecz stylu życia młodzieży amerykańskiej z charakterystycznymi fryzurami i stylem ubierania się. Był też jednym z pierwszych, którzy rozpoczęli eksport rock and rolla do Europy, to jego muzyki słuchali w młodości Jimi Hendrix czy Beatlesi. (ur. 1938).

1961 Inwazja w Zatoce Świń Na Kubie lądują oddziały emigrantów kubańskich wspieranych przez USA.

1964 Ford Mustang został wprowadzony do sprzedaży. Cena modelu podstawowego $2368.

1969 W San Francisco odbył się debiut sceniczny The Band. Do tej pory grupa ta akompaniowała Bobowi Dylanowi.

http://www.youtube.com/watch?v=JzXHj4SIlv4&feature=related

1979 Nr 1 amerykańskiej listy przebojów „Knock on Wood” – Amii Stewart.

1980 Urodził się Marcin Kołodyński, polski dziennikarz, aktor, prezenter telewizyjny. W latach 1988-1998 był prowadzącym program młodzieżowy 5-10-15, potem współtworzył program Rower Błażeja. Zginął tragicznie w okolicach Zakopanego w 2001. Zjeżdżając na snowboardzie ze stoku, uderzył w ratrak. W 2001 ustanowiono nagrodę jego imienia przyznawaną w dzień jego urodzin 17 kwietnia.

1982 W Łodzi urodził się Jarosław Hampel, polski żużlowiec.

1987 Rządowy dziennik „Rzeczpospolita” opublikował założenia II etapu reformy gospodarczej w Polsce.

1989 Reaktywowano „Tygodnik Solidarność”, uzyskano zgodę na wydawanie „Gazety Wyborczej”.

1992 Zjazd Deputowanych Rosji przyjął nową nazwę państwa Rosyjska Federacja – Rosja.

1996 Trybunał Konstytucyjny, po raz pierwszy od 1929 roku rozpoczął rozprawę. Na ławie oskarżonych zasiadło 4 ministrów z rządów Rakowskiego i Mazowieckiego w związku z tzw. „aferą alkoholową’.

1998 W wieku 56 lat w Santa Barbara, zmarła Linda McCartney, od 1969 roku żona Paul McCartneya. Zasłynęła jako fotograf i wielki popularyzator wegetarianizmu. Grała również na instrumentach klawiszowych, przede wszystkim w grupie męża Wings. Od lat cierpiała na raka piersi. O jej chorobie poinformowano w listopadzie 1995 roku.

2008 Piłkarz Roger Guerreiro otrzymał polskie obywatelstwo.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz