K U L T U R A

Julian Tuwim dla dorosłych

Spektakl „Tuwim dla dorosłych” to pełen dowcipu portret Juliana Tuwima, znanego przede wszystkim młodszym czytelnikom z legendarnej już Lokomotywy. Przedstawienie ‘dla dorosłych’ przedstawia poetę o bardzo wyrazistej postawie wobec życia, ludzkich przywar, obyczajowości.

To specyficzne i sarkastyczne podejście do życia było charakterystyczne dla znacznej części jego twórczości, zwłaszcza z okresu 20-lecia międzywojennego. Julian Tuwim był reprezentantem liberalnej inteligencji warszawskiej, który szydził z zacofania, mieszczańskiej głupoty, czy kultywowania materialistycznych wartości. Przeszedł ewolucję od krytyki pewnych elementów rzeczywistości politycznej, do całkowitej niezgody na rządy sanackich elit (pełniły rządy w latach 1926-1939), kiedy w latach trzydziestych zaczęły one niebezpiecznie zbliżać się do ugrupowań o programie antysemickim i faszystowskim.

Spektakl „Tuwim dla dorosłych” pokazuje wpierw zachłyśnięcie się światem przez młodego poetę, by potem przedstawić narastający dystans artysty wobec rzeczywistości i coraz większą dezaprobatę dla obserwowanych zachowań społecznych. Ma też za zadanie przedstawienie drugiego – poza samym poetą – bohatera, którym jest Warszawa. Ukochane miasto, do którego Tuwim wracał, wiedziony czystą poetycką intuicją lub miłością.

W spektaklu znalazły się w formie piosenek, zarówno teksty satyryczne, jak i liryczne, a wszystko to przetykane jest fragmentami wierszy i prozy. Na scenie pojawi się Joanna Lewandowska, Anna Sroka-Hryń, Magdalena Piotrowska, Jacek Bończyk, Arkadiusz Brykalski i Jan Janga-Tomaszewski.

Wydarzenie już w ten piątek o godz. 17:30 w Teatrze Apollo.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz