POZnań

Jak poszły egzaminy ósmoklasisty w Poznaniu?

Szkoła w Kobylnicy została rozbudowana  Foto: UMiG Swarzędz

Poznańscy uczniowie dobrze poradzili sobie z egzaminem ósmoklasisty. Ich średnie wyniki z wszystkich przedmiotów były wyższe niż w powiecie, województwie i kraju. Absolwentom podstawówek najlepiej poszedł język angielski. 

Według raportu opublikowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu poznańscy ósmoklasiści w tym roku najwyższe średnie wyniki uzyskali z języka angielskiego -zdobyli  76,2% możliwych do uzyskania punktów. Nieco gorzej poszło im z matematyki i z języka polskiego – osiągnęli odpowiednio 65,1% punktów i 63,9% punktów. Średnia z niemieckiego wynosiła 65%, a z hiszpańskiego – aż 84 proc.

Nadal jednak wyniki te były wyższe niż średnia w województwie wielkopolskim, powiecie poznańskim oraz w kraju. Wśród 22 gmin Metropolii Poznań w naszym mieście najlepiej wypadł egzamin z języka polskiego.

Wyniki poznańskich ósmoklasistów z przedmiotów obowiązkowych i języka angielskiego dają stolicy Wielkopolski czwarte miejsce w kraju wśród dużych miast. Najwyższe średnie z polskiego i matematyki otrzymali uczniowie z Krakowa, a najlepsi z języka angielskiego byli młodzi warszawiacy. 

Najlepsze wyniki w poznańskich szkołach

W tym roku egzamin  odbył się w 122 poznańskich szkołach podstawowych, w tym w dwóch dla dorosłych. Najwyższe średnie wyniki uzyskały:

  •  z języka polskiego – Horyzonty Szkoła Podstawowa Fundacji Sternik (88% pkt.);
  •  z matematyki – Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 “Dębinka” (91% pkt.);
  • z jęz. angielskiego – Prywatna Szkoła Podstawowa Anglojęzyczna Poznań British International School (98% pkt.).

Wśród szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań najlepsze wyniki uzyskała Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. T. Szeligowskiego, której średnie wyniki były następujące:

  •  z jęz. polskiego – 78% pkt.;
  •  z matematyki – 90% pkt.;
  • z jęz. angielskiego – 96% pkt.

Wyłączając z zestawienia szkoły artystyczne, wśród szkół prowadzonych przez Miasto Poznań najlepsze średnie wyniki uzyskały:

  •  z jęz. polskiego – Szkoła Podstawowa nr 68 (75% pkt.);
  • z matematyki – Szkoła Podstawowa nr 38 (80% pkt.);
  •  z jęz. angielskiego – Szkoła Podstawowa nr 83 “Łejery” (93% pkt.).

Ponad 6 tysięcy zdających

Egzamin ósmoklasisty w 2022 r. przeprowadzony był od 24 do 26 maja. Miał formę pisemną i obejmował trzy przedmioty obowiązkowe: język polski, matematykę oraz język obcy nowożytny.

W 2022 r. w arkuszach egzaminacyjnych zmniejszono liczbę zadań do rozwiązania (w porównaniu do lat 2019 i 2020), ale czas na rozwiązanie zadań był taki sam, jak w latach ubiegłych. Uczennice i uczniowie rozwiązywali zadania zamknięte oraz otwarte. 

W poznańskich szkołach podstawowych przystąpiło do niego ponad 6 tys. uczennic i uczniów – ponad 30% więcej niż rok temu. To efekt zmian wynikających z ustawy, która spowodowała obniżenie wieku szkolnego, czyli objęcie obowiązkiem szkolnym dzieci od szóstego roku życia. Ustawa spowodowała, że we wrześniu 2014 r. naukę w podstawówkach rozpoczęły zarówno siedmio- jak i sześciolatki. 

Użyte w artykule zdjęcia: UMiG Swarzędz

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz