Aglomeracja

ITS pod lupą

ITS  Foto: Krzysztof Kaczanowski/PIM

Po długo oczekiwanym, ponownym otwarciu dwóch kluczowych węzłów komunikacyjnych w Poznaniu ronda Kaponiera i węzła Dąbrowskiego/Żeromskiego nadszedł czas sprawdzenia zastosowanych rozwiązań w warunkach pełnej eksploatacji, wspartych przez inteligentny system kierowania ruchem ITS.

System ten, jak każdy system transportowy, oprócz poprawnego wcześniejszego przetestowania i późniejszego skutecznego wdrożenia, wymaga parametryzacji i optymalizacji w warunkach pełnej eksploatacji. Architektura i algorytmy działania ITS-u z założenia czynią go systemem “samouczącym się”. Oznacza to, że przez pierwszy okres eksploatacji system będzie zbierał i analizował zarejestrowane dane o ruchu, potokach pojazdów i na tej podstawie będzie optymalizował swoje działanie, aby dać jak najlepszą efektywność i płynność sterowania ruchem – tłumaczą Poznańskie Inwestycje Miejskie .

Pamiętać należy, że rondo Kaponiera jest jednym z 4 kluczowych węzłów w osi Roosevelta- most Dworcowy, ul. Bukowska, Kaponiera oraz most Teatralny, które są ściśle ze sobą powiązane przez system ITS. Wszystkie te skrzyżowania od kilku lat nie funkcjonowały w pełnym zakresie z racji długotrwałego remontu, dlatego też optymalizacja obejmować będzie także i sterowanie ruchem na tych skrzyżowaniach.

Działaniami operacyjnymi w tym zakresie zajął się już specjalnie powołany zespół osób reprezentujących zarówno jednostki miejskie jak i dostawcę systemu. Do zadań tego zespołu należy także obserwacja obecnego systemu oznakowania poziomego i pionowego oraz inicjowanie zmian tam gdzie okażą się one konieczne.

Prace te wymagają czasu, stąd też wszystkich uczestników ruchu prosimy, aby wykazali cierpliwość i zrozumienie dla powyższych działań, które służyć mają jak najszybszemu uzyskaniu optymalnego sterowania ruchem i zapewnienia maksymalnej jego płynności.

Użyte w artykule zdjęcia: Krzysztof Kaczanowski/PIM

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz