Aglomeracja Stare Miasto

Inwestycje na Starym Mieście w 2022 roku

Rybaki pomnik Smolenia 20210614 (8)  Foto: Tomasz Dworek

Więcej zieleni, dodatkowe oświetlenie skweru na Rybakach, usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie remontowe placówek oświatowych to ważne punkty budżetu na 2022 rok, uchwalonego przez Radę Osiedla Stare Miasto. Radni podzielili otrzymane środki w wysokości 1 073 318 zł na działania społeczne i inwestycyjne.

Tegoroczny budżet jak zwykle był konsultowany z mieszkańcami, którzy wskazali różne potrzeby zmian. Zwracali uwagę m.in. na brak oświetlenia w Parku im. T. Mazowieckiego, brak koszy na śmieci czy zrobienie podjazdu dla wózków pod mostem ul. Ku Cytadeli oraz brakującą zieleń i remonty chodników.  Część tych postulatów została ujęta w planie wydatków – informują staromiejscy radni

Na działania kulturalne i społeczne  przeznaczono prawie 200 tys. Dzięki tym funduszom będzie można zorganizować wydarzenia dla staromiejskiej społeczności. Wspierając oddolne inicjatywy mieszkańców radni przeznaczyli także 50 tys. zł na działania w ramach CIL-ów, czyli Centów Integracji Lokalnej.

Sasiedzkie podwórka (2) Foto: ROSM

Celem jest maksymalne uproszczenie procedur, tak by mieszkańcy mający pomysł na integracyjne spotkanie czy wspólną pracę przy upiększaniu swojego podwórka albo tworzeniu mini skwerku mieli możliwość szybkiego pozyskania środków.

Sporym problemem Starego Miasta jest zmniejszająca się liczba mieszkańców, jednocześnie ważnym elementem jest zapewnienie dobrej jakości kształcenia w szkołach i przedszkolach przyjaznej infrastruktury.

W 2022 radni po raz pierwszy przeznaczyli po 10 tys. zł dla wszystkich szkół podstawowych na zajęcia edukacyjne ekologiczne i sportowe. 300 tys. zł to ważna pozycja budżetowa na remonty w placówkach oświatowych.

To spora pozycja w budżecie Starego Miasta, ale mamy nadzieje, że będzie to wskazanie dla władz miasta do większego wsparcia potrzeb remontowych szkół i przedszkoli – podkreśla Zarząd Osiedla.

Dokładnie  876 150 zł przeznaczono na inwestycje,  wśród których zaplanowano m.in. projekt oświetlenia popularnej trasy od Mostu Rocha w kierunku Strzeleckiej, opracowanie koncepcji rewaloryzacji Parku Wieniawskiego czy wykonanie oświetlenia na skwerze przy ul Strzałowa/Rybaki przy ławeczce Smolenia.

Park Wieniawskiego Foto: T. Dworek / ROSM

W działaniach inwestycyjnych radni położyli nacisk na zieleń i miejską infrastrukturę. Po spotkaniu z mieszkańcami Chwaliszewa 150 tys. przeznaczono na zmianę organizacji ruchu i nasadzenia drzew w tym fyrtlu. Dodatkowe 145 150 zł wesprze pielęgnację zieleni, konserwacja małej architektury, a 50 000 zł na pielęgnację cennych drzew na terenie Starego Miasta

Remonty chodników będą sfinansowane w przyszłym roku ze środków ze Strefy Płatnego Parkowania oraz ze środków celowych ZDM, dlatego ta pozycja nie pojawiła się w Planie Wydatków na 2022 rok. Jako najpilniejsze remonty wskazano:  ul. Cicha od mostu kolejowego do ul. Pułaskiego, ul. Pułaskiego od numeru 14 do 24 oraz ul. Sporną.

Użyte w artykule zdjęcia: Tomasz Dworek

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz