POZnań

Identyfikatory Strefy Płatnego Parkowania do kontroli

Parkomat  Foto: lepszyPOZNAN.pl / gsm

Kierowców do pozostawienia swojego samochodu i korzystania z komunikacji miejskiej mogłyby zachęcić np. darmowe bilety, ale o tym możemy tylko w Poznaniu pomarzyć. Ma ich do tego skłonić płacenie za parkowanie w tak zwanej Strefie, a że jest ono drogie, część szuka oszczędności.

Jak płacić mniej, znacznie mniej, za pozostawienie samochodu w Strefie Płatnego Parkowania? Oto jeden ze sposobów.

Każdy, kto mieszka na obszarze SPP może ubiegać się o identyfikator mieszkańca strefy. Kosztuje to zaledwie 10,00 złotych miesięcznie za pierwszy samochód i odpowiednio 150,00 zł za każdy kolejny samochód. No dobrze, ale to sposób dla mieszkańców niektórych tylko dzielnic, a co z pozostałymi? Jak mają zdobyć taki identyfikator?

Wystarczy zgłosić się do mieszkańca, na przykład Starego Miasta, proponując mu użyczenie swojego samochodu. Spisujemy stosowną umowę, wystąpić o identyfikator i… płacić znacznie mniej, niż wykupując bilety postojowe w parkomatach. W najdroższej strefie pierwsza godzina postoju kosztuje 3,00 złote!

W chwili obecnej obowiązują 7404 identyfikatory mieszkańca SPP z czego 1572 wydano na umowy użyczenia – informuje Zarząd Dróg Miejskich.

Jak dodają przedstawiciele ZDM przepisy, które umożliwiają użyczenie samochodu mieszkańcom strefy przez osoby, które mieszkające w innych dzielnicach a nawet poza Poznaniem są nadużywane. Zarząd Dróg Miejskich chce uszczelnić system parkowania i zminimalizować liczbę kierowców, którzy w ten sposób oszczędzają bejmy.

Kierujemy wyrywkowo wnioski do Dyrektora Izby Skarbowej o weryfikację zawartych umów sprawdzając, czy osoby biorące pojazdy w bezpłatne używanie na podstawie okazanych umów użyczenia, wykazały ten przychód, a więc  wartość otrzymanego w ten sposób nieodpłatnego świadczenia, która ustalana jest na podstawie rynkowej ceny wypożyczenia pojazdu i dokonały jego rozliczenia w deklaracji podatkowej – wyjaśnia Zarząd Dróg Miejskich.

Miejski zarządca dróg zapowiadał możliwość takich kontroli już 2 lata temu, publikując komunikat na swojej stronie internetowej.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz