Luboń

Historie z Lubonia, historie z Łodzi

Członkowie SRH Żelazny Orzeł przy pomniku w Gadce Starej pod Łodzią upamiętniającym 225. Rezerwowy Pułk Piechoty  Foto: SRH Żelazny Orzeł

Członkowie SRH Żelazny Orzeł przy pomniku w Gadce Starej pod Łodzią upamiętniającym 225. Rezerwowy Pułk Piechoty Foto: SRH Żelazny OrzełPrzechodząc obok jakiegoś miejsca, czy budynku, nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak wiele historii się tam rozgrywało i jak ciekawe są to dzieje. W najbliższy piątek będzie można wzbogacić swoją wiedzę podczas kolejnego Wieczoru Historycznego, na który zapraszamy wraz z Sekcją Historyczną Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia.

Będzie to już trzydzieste spotkanie, podczas którego poznać będzie można mało znane, a niezwykle interesujące fakty związane z historią Lubonia, al nie tylko.

Spotkanie rozpocznie się od zwiedzenia wystawy Historyzująca architektura Fabryki Drożdży. Oprowadzać po niej będzie jej pomysłodawca Przemysław Maćkowiak.

Fabrykę Drożdży G. Sinnera z Grünwinkel zrealizowano w Luboniu w latach 1902-1904, prowincja poznańska po 1870 roku była jednym z głównych dostawców żywności dla uprzemysłowionych Niemiec – opowiada Przemysław Maćkowiak – dominowały uprawy ziemniaków i buraków cukrowych, stąd też najszybciej rozwijał się przemysł spożywczy i spirytusowy. Zbudowana w duchu historyzmu Fabryka Drożdży składała się początkowo ze słodowni ze spichlerzem, wytwórni drożdży oraz gorzelni. Zrealizowano również niewielkie osiedle pracownicze przeznaczone dla wykwalifikowanej kadry.

Na najbliższy Wieczór Historyczny zaproszeni zostali również goście ze Stowarzyszenia Rekonstruktorów Historycznych Żelazny Orzeł z Łodzi. Opowiadać oni będą o Operacji Łódzkiej w 1914 roku. Główną sferą zainteresowań członków Stowarzyszenia jest rekonstrukcja umundurowania i wyposażenia żołnierzy konkretnej jednostki związanej z historią regionu łódzkiego, a więc 225. Rezerwowego Pułku Piechoty Armii Cesarstwa Niemieckiego z okresu Operacji Łódzkiej 1914 roku.

Podczas piątkowego spotkania prof. Jolanta A. Daszyńska wygłosi referat Operacja Łódzka – Zapomniany fakt I wojny światowej, a Andrzej Daszyński Upadek Ziemi Obiecanej – kres epoki marzeń. Obecny również ma być Krzysztof Daszyński, który opowie o umundurowaniu wojsk carskich oraz pruskich w roku 1914.

Wraz z Sekcją Historyczną Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia zapraszamy na trzydziesty szósty Wieczór Historyczny, który odbędzie się w Urzędzie Miasta Lubonia przy pl. Edmunda Bojanowskiego 2 w piątek 25 stycznia o godzinie 18:00. Wstęp jest bezpłatny.

Najstarsze budynki lubońskiej Fabryki Drożdży to słodownia oraz drożdżownia (w głębi z prawej), z lewej fragment siłowni Foto: Przemysław Maćkowiak

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz