Grunwald Junikowo Osiedle Kopernika POZnań

Grunwaldzka – logiczne zasady ruchu

Linia tramwajowa na Junikowo  Foto: lepszyPOZNAN.pl / Piotr Rychter

Miejscy decydenci odpowiedzialni za komunikację na skargi dotyczące zbyt długiego oczekiwania przez pieszych na zielone światło, zazwyczaj mają przygotowane stałe odpowiedzi w rodzaju  monitoring pokazuje płynność albo system optymalizuje przejazd. Radni z Junikowa po konsultacjach z mieszkańcami na na podstawie analiz przygotowali uchwałę, w której precyzyjnie określają zasady ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż głównej arterii dzielnicy.

Linia tramwajowa na Junikowo Foto: lepszyPOZNAN.pl / Piotr RychterWarto podkreślić, że uchwałę dotycząca programów sygnalizacji świetlnych na remontowanej ulicy Grunwaldzkiej rada przyjęła jednogłośnie.  Radni postulują, by maksymalny czas oczekiwania na zielone światło przez pieszego i rowerzystę wynosił 40 sekund natomiast na skrzyżowaniu z ulicami Jawornicką i Smoluchowskiego nie powinien przekraczać pół minuty.

Zaproponowane limity czasowe pozwalają w ciągu minuty na dojście z dowolnej strony ronda na przystanek tramwajowy. Czas oczekiwania 40 sekund, w pozostałych miejscach, pozwoli na łatwe przekroczenie jezdni np. do sklepu po drugiej stronie ulicy, a także sprawne dojście do przystanku, informuje Arkadiusz Borkowski z Rady Osiedla Junikowo.

Czas ten także powinien obniżyć niebezpieczeństwo, spowodowane przechodzeniem na czerwonym świetlne, gdyż zniweluje on sytuacje długiego oczekiwania na zielone światło podczas gdy na przystanek podjeżdża tramwaj.

Radni przedstawili także naukowe opracowania udowodniające, że wraz ze skróceniem czasu oczekiwania na zielone światło przez pieszych, zmniejsza się ilość przejść pieszych na czerwonym świetlne.

Osiedlowa uchwała jest również zgodna z Uchwałą Rady Miasta Poznania z 1999 r. w sprawie przyjęcia i wdrażania polityki transportowej Poznania.

Gospodarska wizyta na poznańskich inwestycjach - pętla Junikowo Foto: lepszyPOZNAN.pl / Piotr Rychter

Warto przypomnieć jej cele. (Uchwała nr XXIII/269/III/99 Rady Miasta Poznania z dnia 18 listopada 1999 r.)

-przeciwstawienie się masowemu użytkowaniu samochodu i wzrost udziału komunikacji zbiorowej w podróżach

– zapewnienie dobrej dostępności przystanków i dworców komunikacji zbiorowej
-poprawa bezpieczeństwa pieszych

-uczynienie z roweru silnie konkurencyjnego środka lokomocji, szczególnie w stosunku do samochodu osobowego

– Celem jak najlepszego wykorzystania istniejącego potencjału, rekomenduje się małe modernizacje, usprawnianie organizacji ruchu i sterowania oraz – zwłaszcza w warunkach deficytu przestrzeni transportowej – preferowanie jej wykorzystania przez bardziej wydajne środki lokomocji: transport zbiorowy, rower oraz ruch pieszy

-Wprowadzane priorytety dla ruchu niezmotoryzowanego i komunikacji zbiorowej, kosztem ruchu i postoju pojazdów samochodowych, nie muszą być rekompensowane poprawą standardów dla tych pojazdów w innym miejscu

3 komentarzy

kliknij by dodać komentarz

  • Grunwaldzka a Bułgarska tez jest problem ze światłami dla pieszych.

  • na RJNJ przechodzenie drugiej jezdni wzdłuż Grunwaldzkiej kończy się zawsze na czerwonym świetle.
    a nowe światła obok przystanku Ostroroga ignorują nawet kierowcy.
    o światłach na skrzyżowaniu Grochowska-Rycerska lepiej nie wspominać.