Aglomeracja

GOAP zostanie zlikwidowany

Smieci - gemela na Starym Mieście  Foto: lepszyPOZNAN.pl / tab

Od stycznia 2022 roku Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” przestaje funkcjonować w dotychczasowej formule. Decyzję o rezygnacji z członkostwa w Związku podjęły już wszystkie samorządy w nim zrzeszone. Nie oznacza to jednak, że ZM GOAP zniknie wraz z początkiem nowego roku – muszą zostać zakończone procedury w tym ściągnięcie ok. 20 mln zł zobowiązań
mieszkańców.

ZM GOAP, powołany przez gminy członkowskie od 2013 r, zarządza systemem gospodarki odpadami na terenie aglomeracji poznańskiej. W jego kompetencjach leży organizacja systemu, kontrola odbioru i zagospodarowania odpadów oraz edukowanie mieszkańców. Do końca tego roku w skład Związku wchodzi dziewięć gmin: Buk, Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Poznań i Swarzędz.

Postawienie Związku w stan likwidacji wiąże się z reorganizacją dotychczas funkcjonującego systemu. Obowiązek zarządzania całym systemem od 1 stycznia 2022 roku przechodzi na poszczególne gminy. Jednak do tego czasu wszystkie kwestie związane z gospodarką odpadami pozostają w zakresie ZM GOAP, w tym koordynacja odbiorów odpadów od mieszkańców czy rozliczanie opłat.

Musimy mieć świadomość, że dotychczasowych rozliczeń Związku nie możemy przekazać po nowym roku gminom członkowskim. Do końca
tego roku wszystkie płatności za odpady będą dokonywane przez mieszkańców na dotychczasowych zasadach. Natomiast od 2022 r. – już na konta wyznaczone przez poszczególne gminy – dodaje Andrzej Springer.

Po 1 stycznia przyszłego roku ZM GOAP nie zniknie – zostaje postawiony w stan likwidacji. Jest to proces długotrwały, określony ustawowo dla tego typu jednostek. Musimy dalej funkcjonować bo tego wymaga choćby prawo podatkowe. Naszymi zadaniami będzie m.in. ściągnięcie należnych kwot.

Biuro ZM GOAP będzie funkcjonowało przez ten okres. Zmniejszy się jednak zdecydowanie liczba pracowników – spośród 130 pozostanie w pierwszym okresie maksymalnie 30 osób, a pod koniec istnienia Biura redukcja obejmie kolejnych kilkunastu zatrudnionych.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl / tab

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz