POZnań

Głogowska nie jest już najniebezpieczniejsza

Głogowska - Hetmańska - przejście dla pieszych  Foto: ZDM

Komenda Miejska Policji w Poznaniu podsumowała działania przeprowadzone na ul. Głogowskiej. Wynika z niego, że po wprowadzeniu w zeszłym roku zmian poprawiło się  bezpieczeństwa na tej ulicy. 

Ulica Głogowska przez ostatnie lata uważana była za jedną z najniebezpieczniejszych w mieście. 

W roku 2018 zginęły tam 3 osoby, a w 2019 – 1. Teraz Wydział Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu podsumował to, co udało się wypracować, aby poprawić bezpieczeństwo w tym rejonie. Rzecz jasna, że na tym nie koniec naszych działań, ale pewne zmiany, które zaszły tam przez ostatnie dwa lata, jak wynika z naszych statystyk, miały realny wpływ na bezpieczeństwo w 2020 roku – mówi komisarz Przemysław Kusik, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

W zeszłym roku, w porównaniu do lat poprzednich, znacząco spadła również liczba kolizji drogowych. W 2020 roku było ich 264, a w latach 2018 i 2019 odpowiednio 379 oraz 363. 

Należy wziąć pod uwagę, że mówimy o odcinku drogi, który ma prawie 8 km, a prawie ⅓ przebiega przez teren zabudowy śródmiejskiej Górczyna i Łazarza – zaznacza komisarz Kusik.

By poprawić bezpieczeństwo Komenda Miejska działała wspólnie z Zarządem Dróg Miejskich oraz Miejskim Inżynierem Ruchu. Zakazano skrętów w lewo, szczególnie w ul. Berwińskiego. Zwiększono bezpieczeństwo w rejonie skrzyżowań i przejść dla pieszych poprzez postawienie słupków, czytelne oznakowanie miejsc parkingowych i odświeżenie znaków poziomych i pionowych. Sygnalizacja świetlna jest aktywna całą dobę – światła nie zmieniają się w pulsacyjne. Aby wyeliminować blokowanie jezdni przez pojazdy dostawcze, wyznaczono miejsca dla dostaw. Przybyło także miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami. Na całym łazarskim odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Wprowadzono ograniczenie do 50 km/h przy wlocie od ul. Ostatniej. W tym rejonie wyznaczono stałe miejsca do kontroli drogowych, oznaczone odpowiednio znakami poziomymi i pionowymi.Tylko na tym odcinku drogi policja zatrzymała 78 praw jazdy.

Na łazarskim odcinku ul. Głogowskiej, pomiędzy ul. Berwińskiego i Potockiej, ruch aut odbywa się w obydwu kierunkach po jednym pasie ruchu, od strony torowiska tramwajowego. Przy prawej krawędzi obu jezdni wyznaczono pasy dla rowerów.

Staramy się utrzymywać drożność na świeżo wyznaczonych pasach dla rowerów. W ten rejon były skierowane specjalnie dedykowane patrole drogówki. Policjanci byli tam codziennie. Zarówno w dzień, jak i w nocy – dodaje Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego. 

Wprowadzanie zmian

Prace związane z wprowadzaniem nowej organizacji ruchu rozpoczęły się na początku października zeszłego roku w ramach Pakietu dla Mobilności. Wprowadzenie zmian na ul. Głogowskiej było ściśle powiązane z wdrożeniem na Łazarzu Strefy Płatnego Parkowania uruchomionej 1 lutego tego roku.

Użyte w artykule zdjęcia: ZDM

1 komentarz

kliknij by dodać komentarz