K U L T U R A

Gabinet Prawdziwych Horyzontów

Agnieszka Grodzińska, Apple View, 2016  Foto: Galeria Rodriguez / materiały prasowe

Jak daleko potrafisz sięgnąć wzrokiem? – pyta Michał Martychowiec w jednej z prac, które składają się na Gabinet Prawdziwych Horyzontów w galerii Rodriguez. Wernisaż wystawy będzie miał miejsce w najbliższy piątek.

Wśród prac zgromadzonych w Gabinecie wiele odnosi się do linii i pojęcia horyzontu. Inne przywołują figurę oka. Te dwie sprawy są ściśle ze sobą związane; to spojrzenie wyznacza linię horyzontu, który jest prawdziwy, ale tylko z punktu widzenia patrzącego. Gabinet Prawdziwych Horyzontów jest zatem wystawą o patrzeniu, o tym ile jesteśmy w stanie zobaczyć i jak daleko sięgnąć wzrokiem – pisze kurator Stach Szabłowski w zapowiedzi wystawy.

Za sprawą technologii jesteśmy niemal wszechwidzący, ale paradoksalnie nasze pole widzenia się zawęża; świat jest widoczny jak nigdy dotąd, ale i coraz bardziej nieprzejrzysty. Sztuka odpowiada nieprzejrzystością innego rodzaju – taką, która wciąga widza w sięganie wzorkiem poza horyzont tego, co jest nam pokazywane.

Gabinet Prawdziwych Horyzontów (How far can you see?) –  DALILA GONÇALVES, AGNIESZKA GRODZIŃSKA, KORNEL JANCZY, JIMENA KATO, MICHAŁ MARTYCHOWIEC, FRANCISZEK ORŁOWSKI, WITEK ORSKI, MAYA SARAVIA

Wernisaż: 11 maja 2018, godz.19.00, Wystawa: 11 maja – 13 czerwca 2018, Oprowadzanie kuratorskie: 12 maja 2018 godz.16.00 – Galeria Rodriguez, ul. Wodna 13/4.

Użyte w artykule zdjęcia: Galeria Rodriguez / materiały prasowe

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz