Fizyka jest ciekawa!

fizyka jest ciekawa  Foto:

Pięć poznańskich liceów ogólnokształcących uczestniczy w unijnym projekcie “Fizyka jest ciekawa”. III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego, V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej, IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta, XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej uczestniczy w unijnym projekcie “Fizyka jest ciekawa”. Celem projektu jest rozwój umiejętności uczniów liceów ogólnokształcących w zakresie kompetencji kluczowych w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, przede wszystkim fizyki. Projekt “Fizyka jest ciekawa”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmie ponad 5 tys. uczniów z 70 wybranych liceów z 3 województw: lubuskiego (10 liceów), dolnośląskiego (25) i wielkopolskiego (35). Każda ze szkół otrzyma sprzęt komputerowy i zestawy dydaktyczno-edukacyjne, umożliwiające przeprowadzenie komputerowej analizy wraz z wizualizacją wyników eksperymentów badawczych. W ramach projektu zostaną utworzone tematyczne koła naukowe oraz nawiązana współpraca z wiodącymi uczelniami technicznymi (Politechnika Poznańska oraz Wydział Fizyki UAM w Poznaniu), a w latach 2010 – 2011 zorganizowane dwa ponadregionalne konkursy z fizyki.

fizyka jest ciekawa

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz