EAST&WEST walczy o klienta. Czysto?

wojna internetowa - grajmy fair! :)  Foto:
wojna internetowa - grajmy fair! :)

Niedawno pisaliśmy o tym, że EAST&WEST walczy o klienta internetowego w Poznaniu z EchoStar’em. Praktyki opisane przez internautów, które do nas dotarły mogły budzić wątpliwości co do zachowania gry fair play przez E&W.

wojna internetowa - grajmy fair! :)
wojna internetowa - grajmy fair! 🙂

Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że sprawą zajmie się UKE.

“Delegatura UKE w Poznaniu informuje, że zgodnie z przepisem art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.”

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz