POZnań

Dziś świętują NGOsy

Zaśmiejmy Raka na Placu Wolności - 12.09.2015 r.  Foto: LepszyPOZNAN.pl / Paweł Rychter
Warsztaty jogi śmiechu, występy artystyczne, malowanie twarzy czy zbiórka na budowę szkoły w Nepalu. Wszystko to w ramach piątego Poznańskie Dzienia Organizacji Pozarządowych, który odbywa się na placu Wolności.

27 lutego to Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. W stolicy Wielkopolski jest ich ponad 4 tysiące – Miasto wspiera ich działalność na wielu polach. 

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych został ustanowiony w 2010 r. przez 12 państw Bałtyckiego Forum Organizacji Pozarządowych. Świętowany jest w 89 krajach, w tym w Polsce. 

Organizacje pozarządowe – nazywane także często NGO (od angielskiego skrótu dla “non-government organisation”) aktywnie tworzą społeczeństwo obywatelskie. Są częścią tzw. trzeciego sektora, co oznacza, że działają obok obszaru publicznego i rynkowego. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego jest ich w Poznaniu ponad 4 tysiące. Najwięcej z nich działa w obszarach związanych z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą, sportem, pomocą osobom z niepełnosprawnościami czy rozwiązywaniem problemów uzależnień.

Miasto wspiera działalność organizacji pozarządowych, udzielając im zarówno dotacji, jak i pomocy lokalowej czy organizacyjnej. Od wielu lat we wrześniu organizuje “Poznański Targ Dobra” – duże wydarzenie, podczas którego wszyscy mieszkańcy Poznania mogą poznać działalność lokalnych NGO.  

Z roku na rok rośnie również kwota, jaką Miasto przekazuje na działalność organizacji pozarządowych. W 2022 roku dotacje im przyznane wynosiły łącznie ponad 140 mln zł; rok wcześniej – ponad 126 mln zł, a w 2020 – prawie 108 mln zł.  W 2021 roku NGO zrealizowały ponad 1350 zadań publicznych na zlecenie Miasta.

W stolicy Wielkopolski działa również Poznańskie Centrum Organizacji Pozarządowych, które ma swoją siedzibę przy ul. Chwaliszewo 75. Wspiera ono lokalne NGO oraz przybliża poznaniakom i poznaniankom różne aspekty, związane z działalnością trzeciego sektora. Na funkcjonowanie Centrum do końca 2025 roku Miasto przeznaczyło łącznie 1,2 mln zł. 

Współpraca Poznania z organizacjami pozarządowymi to bardzo ważny aspekt działania Miasta. Pozwala na lepsze zaspokajanie potrzeb mieszkanek i mieszkańców stolicy Wielkopolski. Zasady tej współpracy reguluje dokument, przyjmowany co roku przez radę miasta – “Program współpracy z organizacjami pozarządowymi”. Lokalne NGO aktywnie włączają się również w prace Komisji Dialogu Obywatelskiego, Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz miejskich zespołów roboczych.

Użyte w artykule zdjęcia: LepszyPOZNAN.pl / Paweł Rychter

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz