Pokrzywno

niewielka część Poznania na południowy wschód od centrum miasta, w ramach administracynej dzielnicy Nowe Miasto. W granicach Poznania od 1924 r.

Sorry, there are no posts found on this page. Feel free to contact website administrator regarding this issue.

Kalendarium