POZnań

Dron znów zajrzy do komina

Dron bada jakość powietrza  Foto: UM Poznania

Zakończyły się kontrole dronem poznańskich nieruchomości. Podczas 130 dni pomiarowych urządzenie było w powietrzu łącznie 330 godzin. Sprawdzono obszar 47 km2. Planowane jest jednak wznowienie projektu, które ma nastąpić już w lutym.

Zadanie realizowane było na obszarach wyznaczonych przez straż miejską w wybranych terminach od początku 2021 do końca 2022 roku. Kontrole z wykorzystaniem drona odbywały się na terenie całego miasta. Niektóre obszary były sprawdzane kilkukrotnie z uwagi na powtarzające się zgłoszenia mieszkańców – m.in. na osiedlach Kwiatowe, Warszawskie, Szczepankowo, Krzyżowniki-Smochowice i ks. I. Skorupki oraz w rejonie ulicy Górniczej. Obloty objęły również obszary Rodzinnych Ogródków Działkowych: m.in. Armii Poznań, Bielniki, 1000-lecia Państwa Polskiego, Kolejarz.

Patrząc statystycznie na ilość wykonywanych pomiarów oraz liczbę wykryć spalania materiałów niedozwolonych można uznać, że problem ze spalaniem odpadów na przestrzeni lat sukcesywnie maleje. Oznacza to wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców co cieszy – podkreśla Magdalena Żmuda, dyrektorka Wydziału Klimatu i Środowiska UMP. – Warto zaznaczyć, że projekt cieszy się dobrym odbiorem społecznym i niejednokrotnie mieszkańcy sami wskazywali zespołowi pomiarowemu nieruchomości gdzie mogą być spalane odpady. Widzieli  również lokalnie poprawę jakości powietrza poprzez realizację zadania – dodaje. 

Większość pomiarów została przeprowadzona w godzinach późno popołudniowych, głównie po zmroku – od godz. 18:00. 

W akcji badania jakości powietrza przy użyciu drona uczestniczyli funkcjonariusze Ekopatrolu Straży Miejskiej Miasta Poznania. Prowadzą oni kontrole posesji, które z uwagi na sposób ogrzewania mogą generować emisję szkodliwych substancji. Sprawdzają, jakiego rodzaju paliwa poznaniacy używają do ogrzewania mieszkań i domów – tzn. czy w piecach i kotłach nie dochodzi do spalania odpadów oraz czy stosowany opał spełnia wymagania uchwały antysmogowej.

Łączna powierzchnia obszarów badań wyniosła 47 km2. Dron zebrał próbki z 1389 kominów w różnych lokalizacjach na terenie miasta. Do tej pory, przez okres realizacji projektu, wystawiono 20 mandatów i 3 pouczenia. 

Kontrole dronem wznowione zostaną w najbliższym czasie. Urządzenie do połowy kwietnia wykonać ma 25 dni pomiarowych. 

Głównym celem projektu jest zwrócenie uwagi mieszkańców na temat jakości powietrza. Projekt ma też na celu rozszerzenie kontroli straży miejskiej. Dron jest narzędziem wspomagającym, pozwalającym wykrywać domostwa, w których  dochodzi do spalania materiałów niedozwolonych (zarówno odpadów, jak i opału niezgodnego z wymaganiami uchwały antysmogowej), co jest łamaniem prawa.

Na podstawie krajowych przepisów obowiązuje kategoryczny zakaz spalania odpadów a dodatkowo zapisy uchwały antysmogowej wskazują normy jakościowe paliw, które można spalać na terenie Miasta Poznania. Spalane drewno nie może przekraczać 20% wilgotności.  Z kolei węgiel kamienny musi spełniać wymagania jakościowe pod względem minimalnej wartości opałowej (co najmniej 23 MJ/kg), dodatkowo zawartość popiołu nie może przekraczać 10% oraz zawartość siarki – nie więcej niż 0,8%. Ponadto zakazane jest stosowanie węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz paliw, w których uziarnienie poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15% –  czyli najdrobniejszych miałów.

Wymiana pieca na ekologiczne źródło ciepła 

Od początku stycznia, w ramach miejskiego programu Kawka Bis, można składać wnioski o dofinansowanie na wymianę nieekologicznego pieca na inne, bardziej ekologiczne źródło ogrzewania. Można otrzymać nawet 100% zwrotu kosztów. Od 2024 r. używanie pieców pozaklasowych będzie karane.

Użyte w artykule zdjęcia: UM Poznania

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz