DOBOSZE POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO – nagrody wręczone.

dobosz 1

W Pałacu Działyńskich po raz czternasty wręczono Nagrody Honorowe Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Przyznane przez TPPW wyróżnienia z rąk wojewody Piotra Florka odebrało dziś 5 laureatów. Ustanowiona w 1996 nagroda przyznana została osobom oraz instytucjom, które wyróżniają się w propagowaniu wiedzy o historii i znaczeniu powstańczych walk w Wielkopolsce.

dobosz 1

Od czasu ustanowienia nagrody, otrzymało ją już ponad 50 osób. W tym roku po raz pierwszy TPPW wyróżniło odznakami honorowymi Wierni Tradycji wszystkich, którzy wspierają działania Towarzystwa.

Statuetka dobosza – pamiątka po zburzonym podczas wojny i odbudowanym w 1961 roku śremskim monumencie nazywanym Pomnikiem Powstańców i Wolności – trafiła w tym roku do pięciu laureatów: Andrzeja Jeziorkowskiego, Jarosława Tomasza Łożyńskiego, Michała Pietrowskiego, Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej „3 Bastion Grolman” oraz Pomorskiego Muzeum Wojskowego.

dobosz 2

W przekazanych gratulacjach wojewoda podkreślał wagę, jaką ma pielęgnowanie pamięci o bohaterach i kształtowanie tożsamości narodowej, między innymi poprzez przekazywanie wiedzy o odzyskaniu niepodległości kolejnym pokoleniom. Inicjatywy podjęte przez laureatów stanowią dowód na to, że historia jest żywą, istotną częścią naszej codzienności, która wychodzi poza uroczystości rocznicowe.

WUW

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz