Aglomeracja

Do Borówca, Kamionek i Żernik miejskim autobusem

Dworzec autobusowy na Ratajach  Foto: Radosław Maciejewski, fotoportal.poznan.pl

Rozpoczyna się kolejny etap integracji transportu publicznego Powiatu Poznańskiego. Od 1 kwietnia uruchomione zostaną nowe linie nr 511 oraz 512 pomiędzy Borówcem, Kamionkami, Szczytnikami, Koninkiem, Żernikami oraz Jaryszkami a Krzesinami i Franowem, które zastąpią linie nr 53 oraz 503. Zmiany dotyczą także linii nr 527.

Dworzec autobusowy na Ratajach Foto: Radosław Maciejewski, fotoportal.poznan.plW zamian za linię nr 53 uruchomiona zostanie linia nr 512, natomiast za linię nr 503 zastąpi 511. Jednocześnie wszystkie kursy linii nr 527 kończące się obecnie w Borówcu zostaną skrócone do Kamionek, natomiast kursy kończące się w Daszewicach zostaną wydłużone do pętli w Kamionkach.

Na nowych liniach nr 511 oraz 512 autobusy będą się zatrzymywać się na wszystkich przystankach na terenie Poznania wzdłuż trasy przejazdu. Uruchomione zostaną także dodatkowe przystanki. W Poznaniu „Krzesinki n/ż” – na ulicy Ostrowskiej w kierunku Franowa dla linii nr 512 i „Podjaryszki n/ż” – na ulicy Ostrowskiej w kierunku Franowa dla linii nr 512 W Gminie Kórnik „Jaryszki/Działki” – na drodze serwisowej wzdłuż ulicy Krzywoustego w kierunku Franowa dla linii nr 512oraz „Żerniki/Skrzyżowanie” – na drodze serwisowej wzdłuż ulicy Krzywoustego w kierunku Franowa dla linii nr 512

Zlikwidowany zostanie przystanek „Świątniczki” na ulicy Krzywoustego dla autobusów linii nr 53. Dla pasażerów ZTM przygotował przystanek „Nad Krzesinką”, który znajduje się będzie w strefie taryfowej A (miasto Poznań).

Bilety

Na liniach nr 511 oraz 512 obowiązywać będzie jedna taryfa biletowa (wspólny bilet) na przejazdy z gminy Kórnik do Poznania oraz na terenie Poznania. Miejscowości Borówiec, Jaryszki, Kamionki, Koninko, Szczytniki oraz Żerniki znajdować się będą w strefie taryfowej B, natomiast cały Poznań – w strefie A. Na przejazdy pomiędzy np. Szczytnikami a Poznaniem niezbędny będzie bilet obowiązujący w strefach A+B (bilety okresowe oraz bilety jednorazowe jednoprzejazdowe). Przy przejazdach wyłącznie na terenie jednej strefy taryfowej wystarczy posiadanie biletu tylko na tę strefę – strefę B dla przejazdów np. pomiędzy Kamionkami a Borówcem, natomiast na obszarze Poznania np. z Franowa do Krzesin na strefę A.

Oprócz biletów jednorazowych ważnych w poszczególnych strefach taryfowych, jednak bez możliwości kontynuowania podróży po przesiadce na inną linię, obowiązywać będą także bilety jednorazowe czasowe na 30, 60 i 120 minut ważne we wszystkich strefach taryfowych A+B+C i upoważniające do dowolnej liczby przesiadek na inne linie autobusowe i tramwajowe w ramach komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, aż do upłynięcia czasu, jaki pozostał do końca ich ważności.

Nowe lini w komunikacji w gminie Kórnik Foto: ZTM

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz