Aglomeracja

Dłuższy przetarg na wywóz śmieci

Śmieciarka  Foto: sxc

Śmieciarka Foto: sxcOgłoszony jeszcze w ubiegłym roku przetarg na wywóz śmieci w 10 sektorach naszej aglomeracji został przedłużony. Firmy, które są zainteresowane świadczeniem takich usług mają czas na składanie ofert do 23 kwietnia.

Przetarg dotyczy tych sektorów znajdujących się w Poznaniu i gminach Kleszczewo, Kostrzyn Wlkp. Murowana Goślina i Swarzędz, w których pierwszy przetarg został unieważniony, gdyż najniższa oferowana cena przewyższała kwotę przewidzianą przez organizatora.

Dokonane istotne zmiany w SIWZ wynikają z uwzględnienia dotychczasowych doświadczeń oraz wniosków zgłaszanych podczas zebrania wyjaśniającego z przedstawicielami wykonawców, a także konsultacji społecznych, przede wszystkim zdecydowano, że firmy wyłonione w przetargu będą świadczyć usługi do 31 grudnia 2017 roku – poinformował Walerian Ignasiak – postanowiono także odejść od stosowanego dotychczas wynagrodzenia ryczałtowego i zastąpić je płatnościami za rzeczywistą ilość odebranych odpadów poszczególnych frakcji, a więc inne stawki będą obowiązywać za odbiór odpadów zmieszanych, a inne za zielone i zebrane selektywnie.

Uwzględniono także między innymi konieczność odbierania odpadów wielkogabarytowych i problemowych a nawet choinek. Firmy, które wygrają przetarg będą musiały również odpowiednio wcześnie dostarczyć pojemniki zgodnie z harmonogramami uwzględniającymi dotychczasowe terminy odbioru odpadów od mieszkańców. Ma to wyeliminować przypadki dłuższego pozostawania niektórych nieruchomości bez pojemników.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz