Nowe Miasto

Dłuższa Wartostrada

Wartostrada - niedokończony odcinek  Foto: Tomasz Dworek

Rozpoczęła się budowa kolejnego odcinka Wartostrady, czyli poznańskiego ciągu pieszo – rowerowego. Tym razem powstanie odcinek o długości 2,35 km pomiędzy rzekami Główną i Cybiną.

Wartostrada - plan budowy odcinkówSzerokość budowanej drogi wynosi od 3,5 do 4 metrów. Nawierzchnia zostanie wykonana z asfaltu. Jedynie na krótkich odcinkach, ze względów terenowych, warunków postawionych przez gestorów sieci oraz pod istniejącymi obiektami mostowymi zaprojektowano nawierzchnię z warstwą ścieralną z kostki betonowej bezfazowej. Ciągowi towarzyszy, na odcinku o długości ok. 1,3 km, umocnione pobocze przeznaczone dla uprawiających biegi i jogging.

Trakt wykorzystuje istniejący ślad drogi technologicznej zlokalizowanej na prawobrzeżnym wale przeciwpowodziowym rzeki Warty i ma swój początek w bezpośrednim sąsiedztwie mostu w ciągu ulicy prymasa Augusta Hlonda gdzie łączy się z istniejącą ścieżką rowerową.

Odcinek kończy się przy moście Mieszka I przy Bramie Poznania. Budowany fragment Wartostrady zostanie tu połączony z istniejącym układem pieszo-rowerowym.

WARTOSTRADA jest układem ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Warty. Projekt etapami realizowany jest od 2011 roku i docelowo w strefie śródmiejskiej ma mieć długość ok. 10 km.

W założeniach projektu leży poprawa atrakcyjności terenów nadwarciańskich i ich dostępności. Mieszkańcy zyskują bezpieczną trasę rowerową, która będzie służyła jako codzienna droga ruchu oraz dla weekendowego dojazdu do terenów zielonych w Poznaniu i gminach ościennych.

Koszt wykonania prac budowlanych dla tego odcinka Wartostrady wynosi 1.834.063,56 zł. Do tej pory zostały wybudowane następujące odcinki: wzdłuż parku Szelągowskiego, wzdłuż ul. Nadbrzeże, wzdłuż ul. Ewangelickiej.

Wartostrada wzdłuż gazowni

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz