Stare Miasto

Decyzje o pasach dla autobusów na Garbarach i Mostowej

Ulica Garbary  Foto: TD

Trwa komunikacyjna rewolucja w centrum Poznania. Po ostatniej dyskusji na temat planowanego wydzielenia pasa dla autobusów na ul. Garbary Prezydent Poznania podjął decyzję o ograniczeniu jego długości.

Pierwotnie wydzielony pas jezdni miał rozpoczynać się przy ul. Armii Poznań i kończyć przy skrzyżowaniu ze Strzelecką. Jacek Jaśkowiak zadecydował jednak, że pas będzie zaczynał się dopiero przy ul. Długiej.

Decyzja o ograniczeniu długości wydzielonego dla autobusów pasa na ul. Garbary została podjęta po przeanalizowaniu konsultowanego z mieszkańcami projektu przedstawionego przez Zarząd Dróg Miejskich.

Wprowadzając zmiany musimy brać pod uwagę głosy zarówno zwolenników, jak i przeciwników danego rozwiązania – przekonuje Prezydent Poznania – buspasy są konieczne jako jedna z form preferencji dla transportu zbiorowego w centrum, a ich systematyczne wdrażanie pozwoli na podniesienie punktualności poznańskich autobusów, co z kolei zachęci do częstszego ich wyboru przez pasażerów.

Oprócz krótszego niż pierwotnie planowano wydzielonego pasa dla autobusów i innych upoważnionych pojazdów na ulicy Garbary mniejsza też będzie ilość wyznaczonych miejsc postojowych dla dostaw. Powstaną one tylko na odcinku, na którym obowiązywać będzie pas dla autobusów.

Oprócz autobusów będą mogły z niego skorzystać również dryndy, służby komunalne, rowerzyści, czy motocykliści. Będzie on również otwarty dla kierowców chcących skręcić w prawo.

Nowością jest zezwolenie na korzystanie z tego wydzielonego pasa także samochodom, które przewożą minimum trzy osoby.

Po wytyczeniu tego pasa przeprojektowana zostanie też sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Królowej Jadwigi i Drogi Dębińskiej, przesunięte będą również przejścia dla pieszych przez ul. Królowej Jadwigi oraz wytyczone zostanie nowe przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną przy skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Strzeleckiej.

To nie koniec zmian komunikacyjnym w tym fyrtlu. Specjalny pas dla autobusów powstanie również na ul. Mostowej.

Zostanie on wyznaczony na całej długości, w zakresie przegotowanym przez Zarząd Dróg Miejskich i przedstawionym w ramach konsultacji społecznych – wyjaśnia Jacek Jaśkowiak – wsłuchując się w opinie mieszkańców, radnych miejskich i osiedlowych, zdecydowaliśmy, że w przypadku ul. Garbary zrealizujemy wariant ostrożny, a skutki tych zmian będą weryfikowane.

Użyte w artykule zdjęcia: TD

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz