DLA STUDENTA

Debata – Bałkany Zachodnie, Bałkany Wschodnie i Unia Europejska

UAM_logo_Poznan  Foto:

UAM_logo_PoznanInstytut Filologii Słowiańskiej przy udziale Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza organizuje debatę pt. “Bałkany Zachodnie, Bałkany Wschodnie i Unia Europejska. Kultura, nauka, społeczeństwo”

Debata poświęcona będzie refleksji nad procesami integracyjnymi w obrębie Półwyspu Bałkańskiego w warunkach przeszkód i trudności integracyjnych, występujących w tym regionie w 20 lat po podpisaniu porozumienia pokojowego w Dayton, ale także w dobie wielowymiarowego kryzysu, który dotyka Europę. Obejmuje on szerokie spektrum zjawisk i przejawia się w przestrzeni gospodarczej, demograficznej, społecznej, oznaczać także być może kryzys demokracji i reprezentacji przedstawicielskiej, wykluczenia, terroryzm i globalizację. Wszelkie kryzysy sprzyjają procesom społecznej dezintegracji, radykalizacji i izolacji. Na wizerunku jedności i trwałości Unii Europejskiej pojawiają się zarysowania i pęknięcia, a konieczny dalszy proces integracyjny, dotyczący krajów Półwyspu Bałkańskiego jest, jak się wydaje, zagrożony.

Organizatorzy mają nadzieję, że konferencja, której towarzyszy cel informacyjny, edukacyjny i popularyzatorski poszerzy wiedzę o współczesnych problemach krajów Półwyspu Bałkańskiego, przyczyniając się do budowy zjednoczonej, zintegrowanej, wielokulturowej i pokojowej Europy.

Debata w której uczestniczyć będą Ambasadorowie państw bałkańskich, m.in. Ambasador Bułgarii, Macedonii, Serbii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny i Czarnogóry odbędzie się w najbliższy czwartek 26 marca o godzinie 10.30 w Sali Śniadeckich w Coll. Maius przy ulicy Fredry 10 w Poznaniu.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz