POZnań

Czy będzie więcej lasów na terenie Poznania?

Spacerkiem przez bagna - nowa atrakcja w Antoninku  Foto: UMP

Powszechnie znane i doceniane są walory lasów, które chronią nas przed szkodliwym wpływem postępu cywilizacyjnego, osłaniają glebę i wody oraz są miejscem życia dla wielu gatunków roślin i zwierząt, a także miejscem rekreacji i wypoczynku ludzi.

W Poznaniu lasy zajmują ponad 4250 ha i zajmują około 15 % powierzchni miasta. Lasy te są własnością przede wszystkim Miasta Poznania oraz Skarbu Państwa, a w mniejszym zakresie są własnością prywatną. W ostatnich latach podjęta została decyzja o utworzeniu na terenie osiedla Krzyżowniki – Smochowice nowego lasu o powierzchni około 60 ha.

Malta - las - ścieżka dydaktyczna Foto: Tomasz Dworek

Jaka jest powierzchnia lasów na terenie Miasta Poznań i jakie zmiany w strukturze zieleni są planowane zapytał w interpelacji do prezydenta Poznania radny Andrzej Rataj. Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że w Poznaniu jest ponad 4280 ha lasów (czyli 14,7 % powierzchni miasta). 2589,66 ha to lasy komunalne w administracji Zakładu Lasów Poznańskich, 1235,20 ha – lasy administrowane przez PGL Lasy Państwowe (dane pochodzą z Rocznika Statystycznego Poznania z 2019 r.) a 457,24 ha – pozostałe lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa.

Poziom lesistości (odsetek pokrycia lasem danej powierzchni) w Poznaniu wynosi 14,7 %, a w innych miastach wojewódzkich wynosi na przykład (dane dotyczą roku 2016) – Katowice 39,8 % – Bydgoszcz 27,5 % – Olsztyn 21,2 – Kielce 20,9 % – Białystok 18,1 %- Gdańsk 17,9 % – Szczecin 16,5 % – Warszawa 13,7 % – Wrocław 7,6 % – Kraków 4,0 %

Bardzo pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że powierzchnia leśna w Poznaniu systematycznie wzrasta. Na przykład powierzchnia lasów komunalnych administrowanych przez Zakład Lasów Poznańskich wynosiła w 2010 roku prawie 2400 ha, a w 2020 roku już prawie 2600 ha – informuje radny Andrzej Rataj.

Zwiększanie powierzchni leśnej na terenach administrowanych przez Zakład Lasów Poznańskich jest związane z powierzaniem gruntów, na których możliwe jest wprowadzanie zalesień bądź przejęcia gruntów porośniętych spontaniczną roślinnością drzewiastą nadającą się do przeklasyfikowania na las i prowadzenia na nich trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej. Przykładem tych działań jest teren po dawnej szkółce leśnej w Krzyżownikach, dzięki czemu powierzchnia leśna na terenie Poznania wzrośnie o kolejne 60 ha.

Jak zaznacza Prezydent Miasta, w najbliższych latach będzie dochodziło do zwiększania się powierzchni leśnej w Poznaniu, natomiast tempo tych zmian uzależnione będzie od możliwości finansowych Miasta oraz realizacji założonych działań dotyczących gospodarki nieruchomościami Miasta i wykupu lasów od właścicieli prywatnych.

Użyte w artykule zdjęcia: UMP, Tomasz Dworek

Tagi:

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz