POZnań

Co widzieli operatorzy monitoringu

Nowe centrum monitoringu na Jeżycach  Foto: Paweł Rychter

W 2000 r. miasto wspólnie z policją podjęło inicjatywę zmierzającą do poprawy bezpieczeństwa polegającą na budowie w mieście systemu monitoringu wizyjnego. Uznano, że monitoring wizyjny stanowi m.in. narzędzie zwiększające szansę na wykrycie przestępstw i wykroczeń już w momencie ich popełniania oraz narzędzie prewencyjne. Obecnie w ramach systemu monitoringu wizyjnego Poznania działa blisko 800 kamer.

W trakcie minionego tygodnia operatorzy monitoringu miejskiego zgłosili blisko 200 zdarzeń, które wymagały interwencji policji i straży miejskiej. Zgłoszenia dotyczyły głównie zakłócania porządku publicznego.

42 osoby wymagały pomocy ze względu na zagrożenie ich życia lub zdrowia. Dzięki obserwacjom udało się zatrzymać 5 sprawców dewastacji.

Użyte w artykule zdjęcia: Paweł Rychter

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz