BizNews

Co się dzieje z naszymi pieniędzmi, gdy upadnie SKOK albo bank

Choć banki w Polsce zasadniczo są instytucjami stabilnymi, zawsze jest ryzyko, że któryś z nich będzie miała problemy i upadnie. Na szczęście pieniądze klientów ulokowane na rachunkach w podmiotach objętych gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) są bezpieczne. Problem w tym, że jedynie do określonej kwoty…

W razie wystąpienia z wnioskiem o upadłość banku lub SKOK-u BFG wypłaca klientom ich oszczędności. Jego gwarancjami objęte są w zasadzie wszystkie depozyty klientów indywidualnych i firm niefinansowych. Należy podkreślić, że depozyty gwarantowane są do kwoty równowartości 100 tys. euro, czyli aktualnie ponad 420 tys. zł.

Limit ten jednak dotyczy środków zgromadzonych przez klienta w danym banku lub SKOK-u na wszystkich kontach (zarówno w złotych, jak i walutach obcych) łącznie, a nie tylko na jednym. W przypadku rachunków wspólnych każdemu współwłaścicielowi gwarantowana kwota przysługuje oddzielnie – mówi dr Sebastian Łukaszewski z portalu mojebankowanie.pl

Wypłata gwarantowanych środków rozpoczyna się nie później niż w ciągu siedmiu dni roboczych od daty wystąpienia przez Komisję Nadzoru Finansowego z wnioskiem o ogłoszenie upadłości banku lub SKOK-u. BFG informuje wcześniej na swojej stronie internetowej, gdzie (w którym innym banku) i od kiedy można otrzymać należne pieniądze. Klienci, którzy nie odbiorą ich w przewidzianym terminie, mogą przez pięć lat zrobić to bezpośrednio w BFG.

Oczywiście niektóre osoby nie zdają sobie sprawy z tego, że ich pieniądze zgromadzone na rachunkach są chronione, i w przypadku, gdy pojawiają się jakieś kłopoty, często wpadają w panikę.

Dlatego też rolą instytucji finansowych jest informowanie swoich klientów o gwarancjach BFG. „Banki przygotowują specjalne materiały, które mówią o tym, w jaki sposób depozyty są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Takie informacje są dostępne w oddziałach (w każdej placówce) w postaci ulotek i na stronie internetowej.

Dzięki temu klienci mogą spokojnie, czy w oddziale, czy we własnym domu, zapoznać się z tym, co jest najważniejsze w kontekście bezpieczeństwa ich środków” – zauważa Marta Dałkiewicz, dyrektor Wydziału Projektów Mobilnych i Internetowych w Getin Noble Banku.

Źrodł: infowire.pl

Użyte w artykule zdjęcia: sxc, sxc / Marcin Krawczyk

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz