Aglomeracja

Co piąty uczeń nosi zbyt ciężki tornister

Szkoła w Kobylnicy została rozbudowana  Foto: UMiG Swarzędz

Państwowa Inspekcja Sanitarna zważyła tornistry wielkopolskich dzieci. W wyniku oceny stwierdzono, iż zbyt ciężkie tornistry, których waga przekraczała 15% masy ciała nosi 18% uczniów szkół podstawowych.

Badaniem objęto 14627 uczniów w 1017 oddziałach szkolnych. Prowadzone przez pracowników powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych badania obejmowały obciążenie uczniów ciężarem tornistrów w trzech zakresach:

  • waga tornistra szkolnego stanowiąca poniżej 10% masy ciała,
  • waga tornistra szkolnego stanowiąca 10% – 15% masy ciała,
  • waga tornistra szkolnego stanowiąca powyżej 15% masy ciała.

Największą grupę wśród uczniów, u których ciężar tornistrów przekracza 15% masy ciała stanowią czwartoklasiści – 29% oraz uczniowie klas pierwszych – 26%. Najlepiej w tej kategorii wypadli uczniowie klas ósmych wśród których tylko 7% nosiło zbyt ciężkie tornistry. W grupie uczniów, u których waga tornistra nie przekraczała 10% masy ciała największą grupę stanowią ośmioklasiści 58%.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny apeluje do Rodziców o zwracanie szczególnej uwagi na:

  • materiał z jakiego plecak/tornister jest wykonany, a tym samym wagę pustego plecaka/tornistra,
  • szerokie, regulowane szelki, aby zapewnić swobodę przy zakładaniu i zdejmowaniu,
  • usztywnioną ściankę, która powinna przylegać do pleców,
  • zalecane jest także dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej.

Należy codziennie kontrolować zawartość tornistrów, aby zapobiec zabieraniu zbędnych przedmiotów, zwracać uwagę na symetryczne rozłożenie ciężaru, podczas pakowania sprawdzać, które podręczniki, zeszyty i przybory szkolne są potrzebne następnego dnia podczas zajęć, ustalać z nauczycielami ilość niezbędnych pomocy dydaktycznych, a także możliwości pozostawienia części przyborów lub podręczników w szkole, kupować zeszyty w miękkich okładkach, zwracać uwagę na noszenie tornistra/plecaka na obu ramionach.

Użyte w artykule zdjęcia: UMiG Swarzędz

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz