Aglomeracja

Co dalej z budynkiem Dworca

Dworzec PKP - 1976  Foto: Stanisław Wiktor / Kronika Miasta Poznania

Jaka przyszłość czeka budynek dworca Poznań Główny oraz poznański węzeł kolejowy? O tym dyskutowali w poniedziałek przedstawiciele Polskich Kolei Państwowych, władz rządowych i samorządowych razem z ekspertami. Zdecydowano, że powstanie “mapa drogowa” dworca, która określi najbliższe działania związane z tym terenem.

Spotkanie zorganizował wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Przy wspólnym stole usiedli również: Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, Krzysztof Golubiewski, członek zarządu PKP S.A., Paweł Neumann, dyrektor Regionu Zachodniego Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK oraz eksperci wojewody, m.in. Bogdan Bresch, Adam Pawlik i Jerzy Kriger.

Zbigniew Hoffmann rozpoczął spotkanie od przypomnienia swojej decyzji z 2016 roku, kiedy nie zgodził się na zaproponowaną przez inwestora koncepcję, zgodnie z którą na obsługę pasażerską miało zostać przeznaczone zaledwie 7,5 proc. powierzchni inwestycji. Według wojewody głównym zadaniem budynku ma być obsługa pasażerów, a nie aspekt komercyjny. – Dworzec musi pełnić funkcję dworca, a funkcja komercyjna może mieć tylko charakter dodatkowy – podkreślił wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. – Spotykamy się w takim gronie, aby jasno przedstawić mapę drogową naszych działań. Nie uda nam się tego zrobić bez zaangażowania wszystkich stron. Zapewne wszyscy zgadzamy się, że obecny kształt dworca i jego funkcje są przez poznaniaków i Wielkopolan oceniane krytycznie. Dzisiejsze spotkanie niech będzie próbą naprawy błędów przeszłości. “Mapa drogowa” musi objąć szerszą perspektywę, a więc działania nie tylko tegoroczne, ale i w latach kolejnych. Naszym wspólnym celem musi być więc oddanie budynku dworca w okresie wakacyjnym w 2022 roku – mówił wojewoda.

Jacek Jaśkowiak, prezydent Miasta Poznania, podkreślił, że do współpracy należy zaprosić przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, który jest organizatorem transportu kolejowego na terenie województwa. Decyzje, takie jak np. wybór projektanta, powinny być podejmowane wspólnie.

To nie może być projekt oderwany od potrzeb miasta. Powinien on uwzględniać m.in. trendy demograficzne Poznania, plany rozwojowe Wolnych Torów czy działania miasta w zakresie rozwoju komunikacji publicznej – zaznaczył prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. – Naszym celem jest to, by dworzec stał się obiektem przyjaznym dla mieszkańców oraz pasażerów, a przy tym zapewniającym możliwość komfortowego przesiadania się i łączenia różnych form transportu w ramach aglomeracji.

Prezydent zaproponował powołanie specjalnego zespołu złożonego z przedstawicieli zainteresowanych stron, łącznie z Zarządem Województwa, którzy wspólnie będą pracować nad konkretnymi rozwiązaniami gwarantującymi sprawną obsługę pasażerską nie tylko teraz, ale na wiele kolejnych lat.

Mamy wspólny cel i by go osiągnąć, musimy współpracować – podkreślał Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Przy projektowaniu rozwiązań dla całego terenu dworca, punktem wyjścia powinna być dla nas przede wszystkim funkcjonalność tego obiektu – by jak najlepiej służył on pasażerom. Należy sprawdzić, jaka jest przepustowość dworca obecnie i jaka powinna być w kontekście planowanych nowych połączeń i rosnącego zapotrzebowania na transport kolejowy. Potrzebne są rozwiązania kompleksowe w ramach całego poznańskiego węzła kolejowego. Już teraz musimy myśleć o odciążeniu dworca Poznań Główny poprzez wykorzystanie stacji na trenie miasta, gdzie powinny powstać mniejsze centra przesiadkowe.

Schemat działań w sprawie dworca Poznań Główny obejmuje m.in. określenie daty sporządzenia projektu oraz budowy dworca, która – zdaniem członka zarządu PKP S.A. – ma zakończyć się w tej perspektywie unijnej, czyli do 2022 roku. Według Krzysztofa Golubiewskiego PKP S.A. w maju 2019 roku rozpoczną konsultacje społeczne. Członek zarządu spółki podczas spotkania opowiedział również o harmonogramie nadchodzących działań.

Termin realizacji dokumentacji projektowej wynosi 36 tygodni od daty zawarcia umowy, czyli od 18 stycznia 2019 roku. Spółka podpisała umowę z firmą Pas Projekt na opracowanie dokumentacji przedprojektowej, okołoprojektowej oraz projektów budowlanych i wykonawczych wszystkich branż dla realizacji zadania na kwotę 1,2 mln zł. Generalny wykonawca ma zostać wyłoniony do marca 2020 roku, a realizacja robót docelowo zakończy się do maja 2022 roku – mówił Krzysztof Golubiewski.

Projekt został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dotyczącego modernizacji dworców kolejowych. Umowa w tej sprawie została podpisana 26 marca br.

Adam Pawlik, ekspert wojewody ds. transportu, przedstawił również propozycje dotyczące poznańskiego węzła kolejowego (PWK). Jego udrożnienie będzie możliwe przy współpracy wszystkich stron biorących udział w spotkaniu.

Głównym celem jest likwidacja tzw. wąskich gardeł w ramach poznańskiego węzła kolejowego – podkreślał ekspert. – Aby na wychodzących z niego dziewięciu liniach kolejowych mogło jeździć po 30 par pociągów Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na dobę, należy udrożnić trzy kierunki. Patrząc od strony dworca Poznań Główny są to odcinki: do Poznania Wschód, posterunku ruchu POD Jeżyce oraz – w kierunku południowym, gdzie konieczna będzie budowa tzw.: “przeplotki”. Taka przepustowość sprawi, że kolej metropolitalna będzie atrakcyjna dla mieszkańców, a problemy z korkami powinny w dużej części się zmniejszyć.

Paweł Neumann, przedstawiciel PKP PLK, omówił dotychczasowe inwestycje prowadzone przez spółkę w obrębie poznańskiego węzła kolejowego.

Użyte w artykule zdjęcia: Stanisław Wiktor / Kronika Miasta Poznania

1 komentarz

kliknij by dodać komentarz


  • Szanowni zebrani na tym spotkaniu,
    Jako mieszkaniec tego miasta proszę aby NOWE centrum komunikacyjne – POZNAŃ GŁOWNY zaprojektowano tak aby przesiadka z peronu 3 na 6 nie trwała dłużej niż 5 min. Aby dojście z peronu do autobusu zajmowało max 10 min. Aby dotarcie do autobusu i tramwaju to nie było wspinanie po schodach ale szybkie trakty komunikacyjne. Jeśli tak się to uda skonstruować to myślę ze kazdy Poznaniak będzie zadowolony.