Stare Miasto

Chcesz głosować w Poznaniu? Wpisz się do rejestru wyborców!

wybory  Foto: lepszyPOZNAN.pl

Osoby mieszkające na stałe w Poznaniu, ale zameldowane gdzie indziej mogą mieć wpływ na to, kto będzie odpowiadał za funkcjonowanie miasta przez najbliższe 5 lat. By zagłosować na prezydenta i radnych Poznania w nadchodzących wyborach samorządowych, wystarczy wpisać się do rejestru wyborców.

Wpis pozwala na zagłosowanie w miejscu zamieszkania. Wystarczy wpisać się raz, by potem móc głosować w swoim mieście we wszystkich wyborach i referendach.

Aby to zrobić, należy zgłosić się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania (ul. Libelta 16/20). W związku z tym, że mobilność wyborców jest coraz większa, a rozdzielenie zameldowania od faktycznego miejsca zamieszkania coraz częstsze – urząd miasta dodatkowo ułatwił procedurę. Wszystkie formalności zostały ograniczone do niezbędnego minimum.

Każdy, kto chce wpisać się do rejestru wyborców, musi przedstawić: dowód osobisty lub paszport (oryginał do wglądu, dodatkowo kserokopia); wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (można pobrać go w Biuletynie Informacji Publicznej) oraz deklarację z danymi (również do pobrania w BIP).

Aby zostać wpisanym do rejestru wyborców, trzeba wykazać, że mieszka się na stałe w Poznaniu. Urzędnicy uznają każdy dokument, który potwierdza związki z miastem. Może to być akt własności mieszkania lub umowa najmu mieszkania. Jeśli jej nie ma, wystarczy oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym wyborca mieszka. Można też przedstawić umowę o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu lub oświadczenie z organizacji społecznych lub stowarzyszeń, potwierdzających stałe związki z Poznaniem.

Jeśli do wniosku i deklaracji dołączony zostanie jeden z powyższych dokumentów, to wpis do rejestru dokonany zostanie od razu. Jeśli nie, urzędnicy mają trzy dni na przeprowadzenie postępowania dowodowego i wydanie stosownej decyzji.

Do rejestru mogą wpisać się osoby, które mieszkają na stałe w Poznaniu, ale nie są tu zameldowane, bezdomni mieszkańcy miasta oraz poznaniacy, którzy nie mieszkają pod swoim adresem stałego zameldowania. Dopisać mogą się również mieszkańcy Poznania, którzy nie mają obywatelstwa polskiego, ale są obywatelami UE.

Wniosek o wpisanie do rejestru można składać przez cały rok, jednak najpóźniej w ostatnim dniu pracy urzędu przed dniem głosowania. W przypadku najbliższych wyborów będzie to piątek 19 października lub – w przypadku drugiej tury wyborów prezydenckich – 2 listopada.

Dokumenty można składać w godzinach pracy urzędu: pon. 7.30-17, wt.-pt. 7.30-15.30. Przed wyborami zwiększona zostanie liczba pracowników, którzy będą przyjmować wnioski, tak aby kolejki były możliwie najmniejsze.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl, Paweł Jaskółka / PLOT

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz