Aglomeracja Śrem

Bliżej do kolejowego połączenia Śrem – Czempiń

Poznańska Kolej Metropolitalna  Foto: fb / Metropolia Poznań

Zakończył się kolejny etap na drodze do przywrócenia połączeń kolejowych na linii Śrem – Czempiń, na której w przyszłości mają kursować pociągi w systemie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Z przeprowadzonych na zlecenie Stowarzyszenia Metropolia Poznań ekspertyz wynika, że pod każdym względem – tak społecznym, jak gospodarczym rewitalizacja linii ma silne uzasadnienie. Potencjał pasażerski po przywróceniu połączenia Śrem – Czempiń to ok. 7 tys. osób w ciągu doby, które przewoziłyby pociągi w 24 kursach, po 12 kursów w każdą ze stron.

Projekt, mimo różnych trudności infrastrukturalnych i technicznych jest możliwy do zrealizowania – twierdzi Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

W celu przywrócenia linii trzeba będzie wykonać rozległe prace związane z wybudowaniem nowego torowiska, peronów, dworców, likwidacją wielu przejazdów przez torowisko. Konieczne będzie porozumienie się z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich, ponieważ stare – nieczynne tory położone są zbyt blisko drogi, po której odbywa się intensywny ruch samochodowy, a po nowych torach na 67 proc. długości całego odcinka pociągi mają jeździć z prędkością120 km na godzinę.

We wrześniu ubiegłego roku gotowe było opracowanie zawierające ocenę stanu technicznego istniejącej infrastruktury (m.in. torowiska, obiektów inżynieryjnych i inżynierskich przejazdów kolejowych, urządzeń sterowania ruchem kolejowym).

W ramach tego opracowania wykonana została także koncepcja realizacji projektu wraz z analizą kosztów. Wszystkie prace związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji mają się zakończyć do 2021 roku.

Codziennie rano ze Śremu do Poznania wyjeżdża około 1,8 tys. samochodów. Jako, że w Śremie lokują się kolejne firmy, również w drugą stronę ruch jest bardzo duży. Droga wojewódzka nr 434 ze Śremu przez Kórnik do Poznania korkuje się, samochody jadą z prędkością 50 km/h. Alternatywą dla samochodów ma być przywrócone połączenie kolejowe.

Inwestycja, według obecnych szacunków ma kosztować od 160 do 200 mln zł. Kwota ta powinna pozwolić na modernizację jednotorowej linii wraz z jej elektryfikacją. Linia niezelektryfikowana byłaby tańsza o ok. 30 mln zł. Reaktywacja połączenia Śrem – Czempiń znalazła się w rządowym programie uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej „Kolej+”, co oznacza, że prace związane z przywróceniem ruchu pasażerskiego na tej linii mają szansę na otrzymanie dofinansowania z budżetu państwa. Wysokość dofinansowania może wynieść nawet 165 mln zł.

Linia Śrem – Czempiń stanowi około 21 kilometrowy odcinek linii kolejowej nr 369 Mieszków – Czempiń, która zamknięta została dla ruch pasażerskiego w 1995 roku. Linia ta wybudowana została w 1885 roku, a w roku 1995 roku zawieszono na niej przewozy pasażerskie. W dniu 19 grudnia 2002 roku Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podjął uchwałę w sprawie likwidacji odcinka linii kolejowej 369 Śrem – Czempiń, a następnie zbędne mienie przekazał do zasobów PKP S.A. w celu przeprowadzenia fizycznej likwidacji.

Od lat dziewięćdziesiątych całkowitej zmianie uległa sytuacja gospodarcza Polski, a rozwijająca się gwałtownie w ostatnich latach aglomeracja poznańska generuje zapotrzebowanie na usługi kolejowego transportu publicznego. W Planie Transportowym dla Województwa Wielkopolskiego odcinek Śrem – Czempiń uwzględniony został w docelowym układzie linii publicznego transportu zbiorowego.

Znakomitym przykładem powrotu pasażerów do kolei okazały się przeprowadzone w ostatnich latach, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, modernizacje linii kolejowych nr 356 z Poznania do Wągrowca oraz linii nr 357 do Wolsztyna. Popularność połączeń jest tak duża, że podróżni sugerują zwiększenie liczby połączeń i wydłużenie składów pociągów.

Użyte w artykule zdjęcia: fb / Metropolia Poznań, KW / materiały prasowe

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz