Aglomeracja Swarzędz

Bezpłatna komunikacja w Swarzędzu?

Nowe autobusy w barwach Swarzędza  Foto: T.Radziszewska, M. Szrajbrowski

Rady Miejska w Swarzędzu głosować będzie nad projektem uchwały przewidującym zwolnienia z opłat za korzystanie z komunikacji autobusowej. Przyjęcie uchwały w brzmieniu proponowanym przez burmistrza umożliwi od 1 lipca 2018 roku wprowadzenie w strefie I (teren gminy), bezpłatnych przejazdów dla zamieszkałych na terenie gminy osób, które w podróżach aglomeracyjnych łączą przejazd Swarzędzką Komunikacją Autobusową z publicznym transportem kolejowym.

Proponowana zmiana stanowić będzie kolejną zachętę dla mieszkańców Gminy Swarzędz do rezygnacji poruszania się autem. Rozwiązanie to – wraz z realizowanymi projektami budowy węzłów przesiadkowych w Kobylnicy, Swarzędzu a wkrótce także w Paczkowie, zakupem nowoczesnych niskoemisyjnych autobusów, zwiększeniem liczby połączeń autobusowych oraz rozwojem Poznańskiej Kolei Metropolitalnej – stanowi istotny element działań gminy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Ponadto, w związku z faktycznym obniżeniem wieku emerytalnego dla niektórych grup pasażerów poniżej 65 roku życia, burmistrz Marian Szkudlarek planuje wprowadzić darmowe przejazdy środami komunikacji publicznej organizowanej przez gminę, dla osób w wieku powyżej 60 roku życia, które nabyły uprawnienia emerytalne.

Pasażerowie komunikacji kolejowej to kolejna grupa naszych mieszkańców, która w bieżącej kadencji samorządu uzyska prawo do bezpłatnych przejazdów Swarzędzką Komunikacją Autobusową – mówi Mariusz Szrajbrowski, kierownik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Transportu UMiG w Swarzędzu.

Od 1 stycznia 2017 roku bezpłatne korzystanie z usług Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej przysługuje zamieszkałym na terenie naszej gminy uczniom do 24 roku życia oraz studentom. Rok dłużej, bo od a2016 r., z takiego uprawnienia korzystają dzieci oraz opiekunowie z rodzin wielodzietnych oraz osoby w wieku 65+.

Użyte w artykule zdjęcia: T.Radziszewska, M. Szrajbrowski, UMiG w Swarzędzu

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz