POZnań

Bezkolizyjnie do Plewisk – jest porozumienie

projekt bezkolizyjnego przejazdu na Plewiskach  Foto: materiały prasowe

Miasto Poznań, Powiat Poznański oraz Gmina Komorniki zawarły porozumienie w sprawie partnerstwa w realizacji zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E 20. Jego podpisanie jest kontynuacją współpracy zapoczątkowanej na etapie prac koncepcyjno-projektowych dla tej inwestycji. Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju transportu publicznego Metropolii Poznańskiej.

To inwestycja ważna nie tylko dla Poznania, ale także dla powiatu poznańskiego i gminy Komorniki. Wspólnie udało nam się pozyskać dofinansowanie unijne. To przykład bardzo dobrej współpracy samorządów terytorialnych zaangażowanych w te przedsięwzięcia – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Pokazujemy, że umiemy ze sobą współpracować dla dobra naszych mieszkańców. Podpisanie tego dokumentu jest momentem, kiedy pokazujemy, że potrafimy się wznieść ponad własne interesy – zaznacza Jan Grabkowski, Starosta Poznański.

Brak bezkolizyjnego przejazdu przez tory linii kolejowej, łączącej Warszawę z Berlinem, od lat stanowi problem nie tylko dla mieszkańców Plewisk, Komornik, Junikowa i Grunwaldu oraz działających w tym rejonie firm, lecz również dla wszystkich, którzy chcą ul. Grunwaldzką dojechać do autostrady A2 i drogi krajowej nr 5.

Przez przejazd kolejowy na ul. Grunwaldzkiej przejeżdża w ciągu doby ok. 10 tys. pojazdów. Ze względu na duże natężenie ruchu kolejowego przejazd ten jest zamykany średnio co 15 minut, co generuje utrudnienia w ruchu pojazdów, również komunikacji publicznej. Dziennie przez Poznań Junikowo kursuje 135 pociągów, z których 35 zatrzymuje się na tej stacji.

Zmieni się to dzięki wspólnym staraniom Miasta Poznań, gminy Komorniki i Starostwa Powiatowego w Poznaniu. W bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowej Poznań Junikowo powstanie węzeł transportowy, w ramach którego wybudowany zostanie tunel pod torami kolejowymi ze schodami i windami. Zapewni on bezkolizyjny przejazd i przejście pod torami linii kolejowej E20 oraz zlikwiduje tworzące się dziś w tym miejscu utrudnienia w ruchu.

W ciągu ul. Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Twardogórskiej do ul. Wołczyńskiej, powstanie droga o długości ok. 1 kilometra, z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, połączona z ul. Piwoniową i Szarotkową. Rozwiązania zastosowane przy budowie węzła mają umożliwić szybką i bezkolizyjną przesiadkę pomiędzy pociągami i autobusami “drzwi w drzwi”. Uzupełnieniem węzła transportowego będą parkingi typu “parkuj i jedź” na ok. 200 miejsc postojowych.

Stworzenie w miejscu dzisiejszego przejazdu przez linię kolejową E20, bezkolizyjnego węzła komunikacyjnego umożliwi integrację transportu miejskiego, pozamiejskiego z transportem kolejowym, w tym koleją metropolitalną.

Po powstaniu węzła będzie zachęcać do korzystania nie tylko z samochodu i kolei metropolitalnej. Mamy również bogatą ofertę komunikacji autobusowej. Do tego dochodzą wszystkie inne urządzenia przemieszczania się, jak rowery czy hulajnogi. Parking, pod który gmina już wykupiła teren, będzie przydatny dla wszystkich którzy zostawią tu samochód i w kilka minut dojadą w centrum Poznania – tłumaczy Jan Broda, wójt Gminy Komorniki.

W lutym tego roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka. Decyzja ta została jednak zaskarżona przez jednego mieszkańca. Obecnie skarga ta czeka na rozpatrzenie w GDOŚ.

Mam nadzieję, że protest który złożył jeden z mieszkańców będzie przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska szybko rozpatrzony. Czeka na nią około półtora miliona ludzi. Wtedy będzie można rozpisać przetarg na realizację tej ważnej inwestycji – dodaje Jan Grabkowski.

Harmonogram inwestycji jest uzależniony od uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jedynym pewnym terminem, ze względu na konieczność rozliczenia się z dofinansowania, jest data zakończenia realizacji projektu – czerwiec 2022.

Kwota inwestycji wyniesie około 100 mln zł, a dofinansowanie otrzymane w ramach poddziałania 3.3.3 “Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wyniesie ok 68 mln zł, co stanowi ok 85% kosztów kwalifikowalnych tego zadania.

Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz