Grunwald

Będzie remont szkoły przy Kanclerskiej

Będzie remont szkoły przy Kanclerskiej  Foto: PIM / Łukasz Dolata

Szkoła przy ulicy Kanclerskiej będzie wyremontowana i rozbudowana, by przystosować budynek na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 103. Została już w tej sprawie podpisana umowa z wykonawcą prac, który wygrał ogłoszony w tej sprawie przetarg. 

Celem zadania jest stworzenie jak najlepszych, najbardziej optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego, a także zapewnienie efektywnej przestrzeni i warunków do prowadzenia procesu edukacji – informuje spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie – wszechstronna terapia i rewalidacja dzieci i młodzieży oraz usprawnianie i kompensowanie dysfunkcji rozwojowych doprowadzi do takiego stanu, aby w przyszłości podopieczni placówki byli maksymalnie samodzielni w funkcjonowaniu osobistym, społecznym i zawodowym.

Podczas prac budynek szkoły zostanie nie tylko wyremontowany, ale także rozbudowany. Zostaną między innymi docieplone ściany oraz stropy, dzięki czemu zostanie on dostosowany do norm energooszczędnych. Najważniejsze jednak jest przystosowanie wszystkich sal do potrzeb dzieci o różnym stopniu upośledzenia oraz niesprawności.

Po remoncie i rozbudowie zniknąć mają wszelkie bariery architektoniczne, które mogłyby utrudniać poruszanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo. Przed szkołą zaprojektowano między innymi podjazd dla samochodów obsługujących i dowożących uczniów. Przewidziano również miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Na terenie szkoły będzie funkcjonowała sala do hydroterapii, wszystkie łazienki wyposażono w pomieszczenia do pielęgnacji i zabiegów higienicznych, a przy szatniach do sali gimnastycznej przewidziano specjalnie przystosowane węzły sanitarne – wylicza Poznańskie Inwestycje Miejskie – budynek zostanie również zaopatrzony w szyny do powieszenia podnośników transportowych, co znacznie ułatwi poruszanie się wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych.

W szkole uczyć się będzie mogło około 180 uczniów, którym może towarzyszyć nawet 90 pracowników dydaktycznych i personelu pomocniczego.

Użyte w artykule zdjęcia: PIM / Łukasz Dolata

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz