Mosina

Będzie nowy most w Rogalinku

Stary most w Rogalinku  Foto: Archiwum Urzędu Marszałkowskiego Poznań

Nowy most powstanie tuż obok starej i wysłużonej już przeprawy nad Wartą w Rogalinku. Nowa konstrukcja, która będzie częścią drogi wojewódzkiej, będzie miała 5 przęseł i 315,5 m długości. Ma być gotowy wiosną 2022 roku.

Właśnie została podpisana umowa na realizację tej inwestycji między Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, a spółką Skanska, która będzie wykonawcą.

Nowy most powstanie po północnej stronie starego obiektu mostowego, który w końcowej fazie budowy zostanie wyburzony po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie nowej, pięcioprzęsłowej przeprawy.

Realizowany przez nas obiekt mostowy zwiększy komfort jazdy i podniesie poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu, kierowców, rowerzystów oraz pieszych, a także pozwoli sprawniej przemieszczać się ramach aglomeracji poznańskiej – mówi Piotr Subczak ze spółki Skanska.

Przez most wraz z dojazdami poprowadzi jezdnia o szerokości 7 m i długości blisko 800 m wraz ze ścieżką pieszo-rowerową po obu stronach. Przebudowana będzie sieć gazowa, teletechniczna i elektroenergetyczna. Wybudowana zostanie instalacja kanalizacji deszczowej i oświetlene wewnątrz konstrukcji nośnej. Wszystkie roboty budowlane zostaną zakończone w październiku 2022.

Konstrukcja mostu będzie mieć 16 metrów szerokości użytkowej. Zwiększy się także odległość między podporami z dotychczasowych 42 metrów do 00 metrów w nowym moście. Ma to poprawić parametry dla śródlądowej drogi wodnej na Warcie.

Budowa nowej przeprawy na Warcie  w Rogalinku była społecznie oczekiwana – przekonywał Paweł Katarzyński, Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu – mamy nadzieję, że most w Rogalinku będzie pierwszym, ważnym elementem rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 431 w gminach Kórnik, Puszczykowo i Mosina.

Inwestycja pochłonie ponad 63.000.000 złotych brutto.

Użyte w artykule zdjęcia: Archiwum Urzędu Marszałkowskiego Poznań

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz