Aglomeracja

Autostradowe konsultacje

Autostrada Wielkopolski A2  Foto: materiały informacyjne

O potrzebie poszerzenia poznańskiego odcinka autostrady A2, który jest obwodnicą miasta, mówi się już od dłuższego czasu. Rozpoczęły się w tej sprawie konsultacje społeczne.

Podczas planowanych prac wybudowany zostanie trzeci pas ruchu. Wzmocniona także będzie konstrukcja nawierzchni od węzła Poznań Zachód do węzła Poznań Krzesiny.

Rozpoczęte już konsultacje społeczne dotyczą oceny oddziaływania na środowisko tego właśnie przedsięwzięcia.

Wnioski i uwagi do projektu może składać każdy. Przedtem warto oczywiście zapoznać się z projektem, a można to zrobić w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu (ul. Dąbrowskiego 79).

Wszelkie uwagi dotyczące planowanych prac można złożyć pisemnie lub ustnie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Można je także przesłać na adres sekretariat.poznan@rdos.gov.pl. W tym ostatnim przypadku nie jest na szczęście potrzebny bezpieczny podpis elektroniczny.

Brane pod uwagę będą jednak tylko te wnioski i uwagi, które zostaną przekazane do środy 20 kwietnia włącznie.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz