K U L T U R A

Archeolodzy na Starym Rynku: kolejne odkrycia

Liść - archeolodzy na Starym Rynku  Foto: Kateriny Zisopulu-Bleja / Muzeum Archeologiczne

Archeolodzy prowadzą szczegółowe prace odsłaniając kolejne historyczne warstwy w pobliży Ratusza. Po zdjęciu bruku z XIX wieku dotarto do nawarstwień późnośredniowiecznych. Ich eksploracja dostarczyła wielu interesujących zabytków, wśród których najwięcej emocji wzbudził duży, wykonany z mosiądzu liść.

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu rozpoczęło badania archeologiczne przy wschodniej pierzei Starego Rynku. Konieczność ich przeprowadzenia wiąże się z planowaną rewaloryzacją płyty Starego Rynku oraz przekształceniem bloku śródrynkowego w pasaż kultury. Zakres prac archeologicznych ściśle określa zasięg planowanej inwestycji, jaką jest budowa w tym miejscu zbiornika retencyjnego.

Planowany wykop archeologiczny, usytuowany wzdłuż wschodniej pierzei rynku, znajduje się na przedłużeniu wykopu zrealizowanego w 2015 roku. Jak wykazały poprzednie prace wykopaliskowe, w okresie późnego średniowiecza teren przed ratuszem był intensywnie użytkowany. Pozyskane zabytki reprezentują szerokie spektrum przedmiotów kultury materialnej mieszkańców średniowiecznego Poznania, zwłaszcza pochodzących z XIV wieku.

Główny plac odgrywał zawsze bardzo szczególną rolę w funkcjonowaniu miasta, jako miejsce urzędowania władz miejskich oraz główny punkt komunikacyjny i handlowy. Szczególne znaczenie zaś miał teren przed ratuszem. Dotychczasowe prace archeologów pozwoliły odkryć fragmenty ciągów komunikacyjnych, bruków czy urządzeń wodno-kanalizacyjnych, dostarczając wielu wiadomości o wyglądzie i funkcjonowaniu średniowiecznego rynku. Realizacja kolejnego etapu inwestycji i konieczność przeprowadzenia prac archeologicznych pozwala naukowcom na zdobycie dalszych bezcennych informacji o średniowiecznym Poznaniu.

[Źródło: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu]

Użyte w artykule zdjęcia: Kateriny Zisopulu-Bleja / Muzeum Archeologiczne

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz