Sport

Arboleda z polskim obywatelstwem?

Manuel Arboleda  Foto: lepszyPOZNAN.pl / ag

Manuel Arboleda Foto: lepszyPOZNAN.pl / agWniosek o nadanie polskiego obywatelstwa piłkarzowi Kolejorza został już przekazany do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wcześniej został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewodę Wielkopolski. O tym Manuel Arboleda otrzyma polskie obywatelstwo zdecyduje Prezydent Bronisław Komorowski.

Jak wyjaśniają przedstawiciele Wojewody zgodnie z właściwą ustawą są dwa tryby uzyskania naszego obywatelstwa. Może je nadać Prezydent RP i uznać wojewoda. Może się o nie starać cudzoziemiec, który przynajmniej 5 lat mieszka w Polsce.

Obywatelem Rzeczypospolitej może być uznany bezpaństwowiec lub osoba o nieokreślonym obywatelstwie, która w Polsce mieszka od co najmniej 5 lat. Ustawa przewiduje także uproszczony sposób nabycia obywatelstwa, który ma zastosowanie w przypadku cudzoziemców pozostających od co najmniej trzech lat w związku małżeńskim z obywatelem polskim i posiadających zezwolenie na osiedlenie się.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz