POZnań

A- Poznań wiarygodny tak samo jak Polska

Węzeł Antoninek - lipiec 2012  Foto: Air Assist (FotoFly.pl)

Amerykańska firma Fitch Ratings potwierdziła rating Miasta Poznania na poziomie „A-” z perspektywą stabilną. Jest to najwyższa możliwa do uzyskania przez polski samorząd ocena ratingowa tej agencji, równa ocenie wiarygodności kredytowej kraju

Węzeł Antoninek - lipiec 2012 Foto: Air Assist (FotoFly.pl)Ocena wystawiona miastu oznacza ona, że Poznań o posiada bardzo wysoką zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. ocena ratingowa może zostać podniesiona, jeśli miasto utrzyma solidne wyniki operacyjne w średnim okresie i zmniejszy zaciąganie zobowiązań finansowych oraz pod warunkiem, że zostanie podniesiony rating Polski.

Poznań jest jednym z najsilniejszych ośrodków gospodarczych w kraju. Zróżnicowana i bogata gospodarka miasta, zdominowana przez usługi, przyczyniła się do osiągnięcia PKB na mieszkańca dwukrotnie wyższego od średniej krajowej oraz najniższej wśród polskich miast stopy bezrobocia pisze w raporcie Fitch Ratings.

Głównym zadaniem ratingu miasta jest poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów o wiarygodności i wypłacalności. Posiadanie oceny wiarygodności kredytowej umożliwia łatwiejszy i szerszy dostęp do rynków finansowych oraz pozwala na pozyskanie kapitału zewnętrznego na korzystniejszych warunkach.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz