POZnań

Dzień Wolności Białorusi w Poznaniu

Plac Kolegiacki - lipiec 2020  Foto: lepszyPOZNAN / S9+

W czwartek urząd miasta przy pl. Kolegiackim rozbłyśnie biało-czerwono-białymi kolorami historycznej flagi Białorusi. Podświetlenie budynku to gest poparcia dla wolnościowych dążeń białoruskiej opozycji, która od wielu miesięcy walczy o swobody demokratyczne.

25 marca w rocznicę proklamowania niepodległej Białoruskiej Republiki Ludowej wypada Dzień Wolności Białorusi. Święto jest nieuznawane przez władze w Mińsku, ale obchodzone przez społeczeństwo, szczególnie przez demokratyczną opozycję. Tego dnia Poznań zademonstruje solidarność z obywatelami Białorusi, podświetlając budynek urzędu miasta przy pl. Kolegiackim 17 w barwy historycznej flagi tego kraju. Iluminacja będzie widoczna po zmroku.

Rozświetlenie odbywa się w ramach akcji #LightForBelarus. Jej inicjatorami są: Narodowe Centrum Kultury, Instytut Adama Mickiewicza i TVP Kultura, przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Poznań dla Białorusi 

W obliczu trudnej sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej na Białorusi, poznańskie samorządy podjęły współpracę w ramach udzielenia wsparcia Białorusinom studiującym w stolicy Wielkopolski. Dzięki połączeniu sił Miasta Poznania, Starostwa Powiatowego w Poznaniu i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, studenci otrzymują konkretne wsparcie finansowe w formie stypendiów. Wypłat świadczeń dokonują uczelnie, które otrzymały środki od samorządów w formie dotacji. Miasto Poznań przeznaczyło na ten cel 187 tys. zł, Starostwo Powiatowe 108 tys. zł, a Urząd Marszałkowski 200 tys. zł.

Wspólnie z władzami uczelni ustalono, że z programu stypendialnego skorzysta 55 osób. Są to studenci i studentki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego. 

Studenci otrzymują stypendium w wysokości 1 000 zł miesięcznie przez 9 miesięcy akademickich. Program stypendialny stanowi realizację uchwał podjętych jesienią 2020 r. przez Radę Miasta Poznania, Radę Powiatu w Poznaniu oraz Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

W Poznaniu studiuje 5,8 tys. studentów zagranicznych, w tym ok. 500 obywateli Białorusi, którzy stanowią drugą co do wielkości grupę studentów zagranicznych, zaraz po obywatelach Ukrainy (dane za rok akademicki 2019/2020). Miasto podejmuje działania na rzecz ich integracji i aktywizacji m.in. w ramach inicjatywy “Study in Poznań”, realizowanej przez Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP.

Warto dodać, że cudzoziemcy w stolicy Wielkopolski mogą korzystać z różnych form wsparcia oferowanych przez Miasto, w tym m.in. z usług Poznańskiego Ośrodka Integracji POINT lub w zależności od sytuacji, ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Ponadto cudzoziemcy, którzy mają zgodę na pobyt na terytorium RP ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany, przysługuje pomoc w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego.

Informacje na temat działań Miasta i pomocy świadczonej przez urząd oraz miejskie jednostki, udzielane są także za pośrednictwem miejskiej infolinii Poznań Kontakt (tel. 61 646 33 44). Informacje w języku rosyjskim na temat tego, jak zalegalizować pobyt, dostępne są na stronie: https://migrant.poznan.uw.gov.pl/ru.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN / S9+

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz