K U L T U R A

Rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń do Nagrody Artystycznej i stypendiów Miasta Poznania

Teatr Polski  Foto: Piotr Bedliński / Instytut Teatralny

W tym roku po raz trzydziesty pierwszy zostaną wyłonieni laureaci Nagrody Artystycznej Miasta Poznania oraz stypendiów dla młodych twórców. Termin zgłaszania kandydatur upływa 31 marca.

Jak informują przedstawiciele Wydziału Kultury z Urzędu Miasta w Poznaniu – prawo do zgłaszania kandydatur do Nagrody i stypendiów przysługuje: Radnym Miasta Poznania, dotychczasowym laureatom Nagrody Artystycznej, członkom Kapituły, stowarzyszeniom, fundacjom oraz szkołom i instytucjom kultury działającym w Poznaniu.

Stypendia dla młodych twórców przyznawane są osobom, które ukończyły/ukończą 16. rok życia i nie ukończyły/nie ukończą 31. roku życia w roku przyznania stypendium. Wręczenie Nagrody tradycyjnie planowane jest na 29 czerwca podczas sesji Rady Miasta Poznania, w dniu Święta Miasta obchodzonego z okazji imienin jego patronów.

Laureatów wyłaniają powoływane przez Radę Miasta Poznania kapituły, złożone z wybitnych artystów i naukowców, a sami laureaci to osoby o niekwestionowanych osiągnięciach, twórcy i naukowcy, których dorobek został doceniony przez poznańskie środowiska jako istotny wkład w rozwój regionu i miasta Poznania.

Na przestrzeni 30 lat Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania otrzymali m.in.: Stanisław Barańczak, Małgorzata Musierowicz, Izabella Gustowska, Krystyna Miłobędzka, a w roku ubiegłym – Malina Prześluga-Delimata.

Użyte w artykule zdjęcia: Piotr Bedliński / Instytut Teatralny

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz