Stare Miasto

Przyjdź na staż do Urzędu Miasta Poznania

Urząd Miasta Poznania  Foto: Radosław Maciejewski / FotoPortal miasta Poznania

Do 30 września trwa nabór na zimową odsłonę praktyk i płatnych staży studenckich. Na chętnych czeka 75 miejsc w 25 biurach i wydziałach Urzędu Miasta Poznania oraz 4 miejsca w Poznańskim Centrum Świadczeń i 1 miejsce w Zarządzie Geodezji Katastru Miejskiego GEOPOZ.

Program praktyk i staży skierowany jest do studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), a także studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) uczących się na kierunkach odpowiadających wymaganiom danego wydziału czy biura.

Zachęcamy do aplikowania osoby z niepełnosprawnościami – mówi Anna Sarbinowska, koordynatorka staży w Urzędzie Miasta Poznania i dodaje – Studenci, którzy przejdą pomyślnie rekrutację, doświadczenie zawodowe będą zdobywać między 6 listopada 2019 r. a 28 lutego 2020 r.

Program podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy – 60 godzin praktyk realizowanych w ciągu miesiąca. Drugi – 180 godzin płatnego (14,70 zł/h brutto) stażu realizowanego w ciągu 3 miesięcy.

Październik będzie miesiącem spotkań rekrutacyjnych z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się odrębnie do każdego wydziału. Z osobami, które zakwalifikują się do udziału w praktykach i otrzymają końcową pozytywną ocenę z ich przebiegu, urząd zawrze umowę zlecenia na drugi etap programu, czyli płatny staż – wyjaśnia Anna Sarbinowska.

Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą internetowego formularza. Uczestnicy programu po jego zakończeniu otrzymają zaświadczenia potwierdzające zakres wykonywanych zadań wraz z opinią.

Studenci bardzo pozytywnie oceniają miejski program stażowy. To dzięki niemu zdobywają nowe doświadczenia i umiejętności przydatne na rynku pracy. Urząd otrzymuje natomiast cenną pomoc w realizacji codziennych obowiązków. Wydziały, w których realizujemy program, cenią sobie zaangażowanie oraz jakość wykonywanych zadań przez studentów. Obopólne korzyści płynące z tej współpracy, potwierdza fakt, że około 700 osób po ukończeniu stażu zostało zatrudnionych w urzędzie na stałe – podkreśla Anna Sarbinowska.

Szczegóły programu oraz wykaz biur/wydziałów UMP i jednostek miejskich przyjmujących na praktyki i staże, wraz z wymaganiami co do kierunków studiów, do pobrania w załączniku. Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 pod numerem telefonu (61) 878 55 10 lub 603 301 292.

Na 57 dotychczasowych edycji staży wpłynęło ponad 34 955 zgłoszeń, na staż przyjęto łącznie 4136 kandydatów.

Użyte w artykule zdjęcia: Radosław Maciejewski / FotoPortal miasta Poznania

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz