POZnań Stare Miasto

Będzie więcej drzew!

27 Grudnia - tutaj potrzebne jest drzewo  Foto: T. Dworek / ROSM

Zarząd Dróg Miejskich rozpoczyna prace związane z nasadzeniami drzew. Nowe posadzone zostaną w zamian za usunięte z pasów drogowych związku z ich złą kondycją zdrowotną i stwarzaniem zagrożenia bezpieczeństwa.

 

W ramach działań związanych z sadzeniem drzew będą wykonywane niezbędne prace przygotowawcze, brukarskie i ziemne, w zależności od specyfiki i uwarunkowań terenu. Bardzo ważna jest dla młodych, nowo sadzonych drzew, wymiana zdegradowanego podłoża na ziemię urodzajną aby zapewnić im dobry wzrost i rozwój od samego początku – informuje Marcin Idczak z Zarządu Dróg Miejskich

Wszystkie nowo posadzone drzewa będą podlegały pielęgnacji gwarancyjnej a następnie zostaną włączone do stałego utrzymania co oznacza, że będą systematycznie podlewane i nawożone, w zależności od indywidualnych potrzeb. Ponadto, drzewa te będą zabezpieczone tak aby zminimalizować zagęszczenie gruntu kołami samochodów, które jest jedną z głównych przyczyn zamierania drzew w pasach drogowych.

W obrębie Starego Miasta będą prowadzone pojedyncze obsadzenia uzupełniające drzewami na terenie ulic: Nowowiejskiego, Długiej, Garbary, Marii Magdaleny, Szelągowskiej, Słowiańskiej, a także w rejonie placu Wielkopolskiego. Łącznie planowane jest posadzenie około 20 drzew.

Z kolei na terenie Wildy realizowane będą obsadzenia drzewami, w obrębie niżej wymienionych ulic: Kilińskiego, Chwiałkowskiego, Czajczej, Czarnieckiego, Dąbrówki, Niedziałkowskiego, Górnej Wildy, Pamiątkowej, Przemysłowej, Różanej, Sikorskiego, św. Jerzego, Traugutta, Wybickiego. Łącznie na terenie planowane jest posadzenie około 25 szt. drzew, w nawiązaniu do istniejących obsadzeń. W toku realizacji jest zagospodarowanie zielenią skwerów przy ul. Fabrycznej i ul. Hetmańskiej.

Na terenie starych Jeżyc planowane są obsadzenia uzupełniające w rejonie ulic: Słowackiego, Prusa, Mickiewicza, Gajowej, Polnej, Wawrzyniaka, Żeromskiego.

Planowane jest również przywrócenie zieleni przy ul. Zwierzynieckiej na wysokości Starego zoo. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego “Śródmieście Poznania – Gajowa”, w ul. Zwierzynieckiej należy przywrócić alejowy układ drzew. Wprowadzenie drzew w tzw. misach chodnikowych wiąże się w tym przypadku z umniejszeniem siedmiu miejsc postojowych.

W najbliższym czasie zakończy się również ostatni etap prac na skwerach przy ul. Bukowskiej pomiędzy ulicą Gorczyczewskiego a ul. Przybyszewskiego. Zgodnie z projektem zagospodarowania zielenią w tym obszarze pojawią się również drzewa ozdobne. Łącznie planowane jest posadzenie ok. 64 szt. drzew.

W obrębie północno-zachodnich Jeżyc planowane jest posadzenie około 150 szt. drzew, przy ulicach: Nad Przeźmierką, Jasielskej, Szydłowskiej, Biskupińskiej, Chojnickiej, Grajewskiej, Iwonickiej, Wejherowskiej, Sianowskiej, Krajaneckiej.

Na terenie Nowego Miasta realizowane będą obsadzenia w obrębie ulic: Szczepankowo, Minikowo, Inflanckiej przy ul. Piłsudskiego, oraz Rodawskiej. Łącznie na terenie wymienionych ulic planowane jest posadzenie około 80 drzew.

Na Grunwaldzie, poza ścisłym śródmieściem, będą obsadzenia uzupełniające w rejonie ulic: Leśmiana, Leśnych Skrzatów, Knapowskiego, Turniowej, Sycowskiej, Floksowej, Listopadowej i Promienistej, Świt, Kasztelańskiej, Biedrzyckiego. Uzupełnione zostaną również drzewa w obrębie śródmiejskich ulic dzielnicy Grunwald: Białej, Przybyszewskiego, Wojskowej, Wyspiańskiego, Hetmańskiej, Kasprzaka. Tej jesieni prowadzone są dalsze prace w zakresie zagospodarowania zielenią skweru przy ul. Wołczyńskiej/ Wołowskiej. Łącznie na terenie ww. ulic zostanie posadzonych około 70 szt. drzew.

Prace potrwają planowo do 30 listopada. W części finansowane są ze środków rad osiedli.

Nie trzeba przekonywać do tego, że obecność drzew przy ulicach wpływa korzystnie na nasze zdrowie, m.in. przez redukcję zanieczyszczeń występujących w powietrzu, którym oddychamy. Pod tym względem prowadzono badania naukowe, które obrazują dla porównania ilość zanieczyszczeń na ulicy nie posiadającej drzew oraz na ulicy z drzewami. Badania cytowane przez prof. Szczepanowską (2001), wieloletnią projektant i główną konsultant rozwoju zieleni oraz zadrzewień ulic w Nowym Jorku, obrazują jak bardzo potrzebujemy drzew w naszych miastach, jak bardzo są one nam niezbędne. Ilość zanieczyszczeń pyłowych na ulicy bez drzew to przedział od 10 000- 13 000 tys. drobin na litr powietrza, gdy na ulicy z drzewami, ilość zmniejsza się do 3000 – 4000 tys. drobin/l.

Użyte w artykule zdjęcia: T. Dworek / ROSM

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz