Aglomeracja

ZDM odbierze liście

Żółty, jesienny liść... do worka  Foto: ZDM

Wraz z rozpoczęciem kalendarzowej jesieni Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął doroczną akcję mającą na celu pomoc właścicielom, administratorom i dozorcom w uprzątaniu liści opadających na miejskie chodniki, położone przy ich posesjach.Do końca grudnia odbierze od nich ponad 50.000 specjalnych worków wypełnionych liśćmi.

Liście opadające z drzew w okresie jesiennym stanowią znaczący problem dla utrzymania czystości na pasach drogowych miasta. Zgodnie obowiązującymi od dwóch dekad przepisami, oczyszczenie nawierzchni chodników położonych bezpośrednio przy granicy działki należy do obowiązków właściciela nieruchomości. W Poznaniu w wypełnianiu tych obowiązków właścicielom, administratorom i dozorcom pomaga nieodpłatnie Zarząd Dróg Miejskich.

Szacujemy, że każdego roku za sprawą jesiennej akcji, trwającej do 31 grudnia. zbieramy z poznańskich chodników ponad 500 ton liści. Zebrane podczas akcji worki z liśćmi trafiają na biokompostownię znajdującą się na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu- mówi Agata Kaniewska, rzecznik prasowy ZDM.

Mieszkańcy sprzątający chodniki położone przy swoich nieruchomościach mogą składać zamówienia na dostarczenie pustych worków do Wydziału Utrzymania Infrastruktury Drogowej ZDM, podając nazwę ulicy oraz numer posesji, gdzie ma nastąpić dostawa. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod nr 61 64 77 274 (pn-pt, godz. 7:00-15:00) lub na adres e-mail: liscie@zdm.poznan.pl.

Worki, w ilości adekwatnej do ilości przydrożnego drzewostanu, z napisem “ZDM – worki zebrane z ulicy”, są dostarczane bezpośrednio pod wskazane adresy (umieszczane w furtce, bądź przerzucane przez płot posesji). W przypadku wykorzystania wszystkich dostarczonych worków, możliwe jest złożenie kolejnego zamówienia lub ich osobisty odbiór w siedzibie ZDM przy ulicy Wilczak 16, w pokoju 105.

Zapełnione worki powinny być pozostawione w miejscu, z którego liście były zbierane, na terenie ogólnodostępnym – na poboczu, bądź na części chodnika po stronie posesji. ZDM nie wyznacza miejsc odbioru worków, gdyż składowanie ich zbyt dużej ilości w jednym miejscu może prowadzić do podrzucania odpadów komunalnych i tworzenia się dzikich wysypisk śmieci.

ZDM prosi, by do worków nie trafiały inne odpady oraz liście zebrane z terenu samej nieruchomości. Odbiór odbywa się cyklicznie, według harmonogramu uwzględniającego podział terytorialny miasta.

Użyte w artykule zdjęcia: ZDM

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz