Aglomeracja

Inea będzie zwracała pieniądze za bezprawne podwyżki

Inea - materiały promocyjne  Foto: materiały promocyjne

Inea zobowiązała się do zwrotu swoim klientom nienależnie naliczonych opłat – to wynik decyzji Prezesa UOKiK.

Infografika Inea będzie zwracała pieniądze

W czerwcu 2015 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie w sprawie stosowania przez spółkę praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.Okazało się, że na przełomie 2014 i 2015 roku operator dwukrotnie jednostronnie zmienił umowy, podwyższając miesięczne opłaty za internet i telewizję. Podwyżki w wysokości od 0,9 do 7,5 zł dotyczyły zarówno kontraktów zawartych na czas oznaczony, jak i bezterminowych.

Aby dokonanie przez przedsiębiorcę jednostronnej zmiany warunków umowy było prawidłowe, konieczne jest zawarcie w jej treści odpowiedniej klauzuli modyfikacyjnej. Klauzula powinna jasno i precyzyjnie wskazywać, w jakich sytuacjach możliwe będzie wprowadzenie takiej zmiany w umowie. Konsument, zawierając umowę na czas oznaczony, ma prawo do realizacji umowy na niezmienionych warunkach do końca ustalonego czasu jej obowiązywania.

W związku z tym, że spółka zobowiązała się do zwrotu bezprawnie pobranych opłat, UOKiK przyjął zaproponowane przez Inea rozwiązania, umożliwiające szybkie usunięcie niekorzystnych praktyk.

W trakcie postępowania spółka dobrowolnie zobowiązała się do zmiany praktyki. Konsumenci odzyskają różnicę między wysokością opłat obowiązującą przed i po wprowadzeniu modyfikacji – mówi Marek Niechciał Prezes UOKiK.

Aby móc skorzystać z możliwości otrzymania zwrotu nadpłaconych środków, konsumenci muszą skontaktować się z Inea telefonicznie lub e-mailowo – aktualni abonenci w ciągu miesiąca, byli w terminie trzech miesięcy od daty opublikowania decyzji na stronie internetowej spółki.

Współpraca Inei z Urzędem uchroniła spółkę przed karą finansową

 

Użyte w artykule zdjęcia: UOKiK, materiały promocyjne

1 komentarz

kliknij by dodać komentarz