POZnań

System Informacji Miejskiej od nowa

Otwarcie Kaponiery po remoncie 3.09.2016  Foto: lepszyPOZNAN.pl / Piotr Rychter

Miasto Poznań ogłosiło przetarg na zaprojektowanie nowego Systemu Informacji Miejskiej. Odtąd ma być on spójny oraz czytelny dla mieszkańców, kierowców i turystów przyjeżdżających do Poznania.

System Informacji Miejskiej (SIM) ma być bardziej przyjazny mieszkańcom. Miasto, ogłaszając przetarg, chce wypracować jasny i przejrzysty katalog, zgodnie z którym oznakowania pojawiające się w przestrzeni będą czytelne i jednolite. Dzięki temu łatwiej będzie się poruszać po Poznaniu.

O potrzebie dokonania aktualizacji systemu pomyślano już w 2014 roku przy okazji konieczności oznakowania przejścia podziemnego pod ul. Matyi. Wówczas sprawdzono istniejące oznakowania pod względem ich funkcjonalności, estetyki, nowoczesności oraz obszarów dla jakich został zaprojektowany. Okazało się, że w wielu przypadkach system już się nie sprawdza.

Nowy system ma być kompleksowym i nowoczesnym ujęciem informacji, która pojawia się w przestrzeni miasta. Będzie on zgodny z dotychczas zrealizowanymi oznakowaniami m.in. oznakowaniem biletomatów, tablic elektronicznych ITS, przystanków tramwajowych czy miejskich stacji rowerowych. Ostatnia realizacja, czyli oznakowanie węzła przesiadkowego na Rondzie Kaponiera, będzie stanowiła podstawę do opracowania całościowej koncepcji nowego katalogu SIM – mówi Piotr Libicki, plastyk miejski.

Zakłada się, że system będzie wdrażany na bieżąco. Nowe elementy będą pojawiały się w miarę realizacji kolejnych inwestycji oraz przy okazji wymiany dotychczasowych oznakowań, które już się zużyły.

Środki finansowe na opracowanie projektu Systemu Informacji Miejskiej zostały zarezerwowane w budżecie miasta na rok 2016, przyjętym przez Radnych Miasta Poznania w 2015 roku.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl / Piotr Rychter

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz