Aglomeracja

Pieniądze na domowe elektrownie – nie dla Wielkopolan?

Domowe elektownie  Foto: materiały prasowe

350 milionów euro z funduszy unijnych trafi w województwie wielkopolskim w latach 2015-2020 na tzw. niskoemisyjny rozwój. Około 35 milionów przeznaczone zostanie na inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE). Mieszkańcy województwa nie będą jednak mogli z nich skorzystać.

W Wielkopolsce środki z funduszy europejskich przeznaczone na odnawialne źródła energii dostępne będą jedynie dla dużych instalacji – powyżej 150kW w przypadku elektrowni wodnych oraz 500kW w przypadku pozostałych technologii. Tymczasem przydomowe źródła to z reguły instalacje o mocy kilku kilowatów. Takie ograniczenia zawarte zostały w dokumentach uszczegóławiających do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

Wsparcie z funduszy unijnych dla małych, przydomowych instalacji produkujących energię ze źródeł odnawialnych umożliwia tzw. model parasolowy. Między Urzędem Marszałkowskim, a ostatecznymi odbiorcami, czyli mieszkańcami pośredniczy w nim gmina – powiedział Krzysztof Smolnicki z Polskiej Zielonej Sieci. – Rozwiązanie takie zastosowało np. województwo śląskie. Niestety w Wielkopolskim zabrakło w tym zakresie woli ze strony urzędu.

Zgodnie z zapisami przyjętej w ubiegłym roku Ustawy o odnawialnych źródłach energii od 1 stycznia 2016 r. osoby, które zainwestują w OZE miały otrzymywać wsparcie. Tymczasem Sejm zapowiedział właśnie jej nowelizację i opóźnił o pół roku wejście w życie systemu taryf gwarantowanych dla najmniejszych przydomowych elektrowni o mocy do 10kW. W tym kontekście, wobec braku dostępu do środków unijnych, rozwój energetyki obywatelskiej w województwie wielkopolskim staje pod znakiem zapytania.

Energetyka obywatelska to dobra inwestycja. Jej rozwój przyczynia się do powstawania nowych miejsc pracy w innowacyjnych branżach i zwiększa bezpieczeństwo oraz niezależność energetyczną regionu. Rozproszone źródła energii to także skuteczne narzędzie walki z zanieczyszczeniem powietrza – dodał Krzysztof Smolnicki.

Debata na temat wykorzystania środków unijnych dla zrównoważonego rozwoju odbędzie się w piątek, 15 stycznia 2016 r., w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Podczas spotkania przedstawiciele organizacji pozarządowych zaprezentują raport dotyczący odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i transportu, a także adaptacji do zmian klimatu, ochrony przyrody i edukacji ekologicznej oraz gospodarki odpadami. Organizatorami wydarzenia są Fundacja Biblioteka Ekologiczna oraz Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz